logo EU OPZ

Dětský klub Praha

Projekt Dětský klub Romodrom Praha, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0008070 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je podpořit rodiče dětí, kteří dochází do zaměstnání, nebo jsou evidováni na úřadu práce a práci si hledají, popřípadě si doplňují vzdělání nebo se rekvalifikují a nemají možnost anebo nechtějí
své dítě umístit do klasické školní družiny. Projekt zabezpečuje bezplatnou kvalitní péči o děti 1. stupně základních škol mimo školní vyučování v Praze a umožňuje tak jednodušší sladění profesního života
s péčí o dítě mladšího školního věku. Provozem dětského klubu rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě,
která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná.

 

Komu je projekt určen:

 • rodičům dětí či osobám pečujícím o děti ve společné domácnosti, jejichž děti navštěvují 1. stupeň ZŠ,
 • všem dětem bez rozdílu, které v Praze navštěvují 4. - 5. třídu ZŠ,
 • skupinám znevýhodněných dětí a rodičů, jejichž děti běžně do družin při ZŠ nedochází, především
  z důvodu nízké ekonomické situace rodiny.

 

Co nabízíme

 • možnost docházení do Dětského klubu pro děti ze 4. a 5. tříd základní školy,
 • smysluplné trávení času, vzdělávání se a začleňování se,
 • zajímavé hry a tělesné a pohybové aktivity,
 • kreativní skupinové aktivity, výlety,
 • nácvik sociálních dovedností,
 • možnost podpory při výukových problémech,
 • v období letních prázdnin i nepobytové příměstské tábory s programem rozšířeným o sérii workshopů
  na dané téma.

Kapacita klubu je 15 míst a kapacita příměstských táborů je 10 míst.

 

Kdy Dětský klub probíhá:

VE ŠKOLNÍM ROCE

Pondělí 12:00 18:00
Úterý 12:00 18:00
Středa 12:00 18:00
Čtvrtek 12:00 18:00
Pátek 12:00 18:00

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O LETNÍCH A JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Pondělí 8:00 15:00
Úterý 8:00 15:00
Středa 8:00 15:00
Čtvrtek 8:00 15:00
Pátek 8:00 15:00

 

Podmínky pro přijetí do DK:

 1. řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb Dětského klubu,
 2. potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce,
 3. vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby.

Přihláška, smlouva o poskytování služeb a monitorovací list se vyplňuje osobně v Dětském klubu s pracovníky klubu. Ostatní potřebné dokumenty si můžete vyzvednout též osobně přímo v Dětském klubu u pracovníků klubu, nebo si je lze stáhnout níže na stránce v uvedených přílohách.

 

Principy poskytování:

 • služby jsou poskytovány ZDARMA
 • diskrétnost
 • podpora dětí k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup

 

Na koho se obrátit:

MgA. Markéta Bábková - projektová manažerka, pečující osoba
Mobil: +420 601 187 925
E-mail: marketababkova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

ZŠ Poláčkova:

 

Přílohy ke stažení:

Ovocný portrét.pdf

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.docx

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.docx

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.pdf

Pro OSVČ - žádost o potvrzení z ČSSZ.docx

Tvorba dětí:

Kočka.jpg

 

 

 

 

Pro Barču.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský klub.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednorožec.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Kůň.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský klub Praha je realizován od 1. ledna 2019 do 31. října 2021.