Miri Gil'i Má píseň Logo Miri Gili- hudební festival

Hudební soutěž Miri Gil'i Má píseň vznikla v roce 2015 v reakci na blízký vztah romské menšiny k hudbě a tanci.

Jde o pozdvihování autorské romské umělecké tvorby a její upevňování v českém prostředí. Ideou celé soutěže je slovy Milana Šenkiho motivace dětí, mladých lidí i dospělých vyzkoušet si něco nového, to dotáhnout
do konce a nastartovat proces stanovování a plnění si dalších životních cílů. Prvním krokem je totiž vždy začít, ale stejně tak důležité je v úsilí setrvat. Soutěže se zároveň mnohdy účastní talenti, kteří si třeba jen netroufnou na větší formát hudební soutěže typu SuperStar.

Důležitým rysem stojícím v pozadí celého festivalu je také propojování majority s romskou menšinou
a celkové zvyšování multikulturního povědomí. Většinová společnost se prostřednictvím této umělecké akce seznamuje     s kulturou Romů, která je jí jinak prezentována pouze okrajově. Festival tak necílí pouze
na určitou specifickou skupinu obyvatel, ale na celou společnost.

Jednodenní hudební festival, který je vyvrcholením celé soutěže, probíhá  každoročně od roku 2015.                  Za dobu existence si tak již získal své publikum a jeho rostoucí popularita zapříčinila v roce 2019 jeho přesun    do venkovních prostor z důvodu větší venkovní divácké kapacity. Díky záštitě Městské části Praha 8 probíhá      od daného roku v parku na Karlínském náměstí. Festival mnohdy podporují i další instituce. Například v roce 2021 se na jeho realizaci finančně podílel také Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo kultury.
Porota se každoročně skládá ze známých tváří, z hudebního světa s vazbami na romskou kulturu.
Jedná se například o Davida Krause, Jana Bendiga, Ferryho B a další.

Ačkoli začínal první ročník s pouhými 30 soutěžícími, jejich počet se rok od roku rozrůstá. Současná organizační podoba se tak skládá z širšího a užšího výběru soutěžích. Ročník 2018 například čítal
250 účastníků v širším a 28 účastníků v užším kole. Zahrnuje kategorie hudba a zpěv, vždy zvlášť pro děti
a dospělé.          

Videa z jednotlivých soutěžních let lze zhlédnout i na platformách Facebook či Youtube. Vítězi soutěže
se otevírá možnost zprostředkování kontaktů a další spolupráce v uměleckém světě.

 

Celkový harmonogram soutěže:

Období realizace

Předmět realizace

leden - duben

Přihlášení
- na telefonu/e-mailové adrese zřízené pro daný ročník
- zaslání videa s vlastním vystoupením a medailonkem o sobě

duben/květen

Semifinále, z něhož vzejde 10 finálních soutěžících (plus jedna „divoká karta“)

duben - červenec

Hudební soustředění a spolupráce s finálními soutěžícími

červenec

Velké finále

 

Aktualizace a informace ke každému ročníku jsou na facebookových stránkách.

 

Na koho se obrátit:

Milan Šenki - odborný garant
Mobil: +420 778 536 663
E-mail:
milansenki@seznam.cz

 

Webové stránky:

www.mirigili.cz

 

V roce 2021 byl projekt realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury                     a MČ Praha 8.

 

Logo Hl. M. Praha.png

 

 

 

 

 

Logo Ministerstva kultury.jpg

 

 

 

 

Logo Městská část Praha 8.png