Úvodní strana » Co děláme » Kultura » Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu

Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu

Projekt se celkově zaměřuje na romskou problematiku v České republice. Skrze spolupráci Romů s Neromy, především skrze předávání odborných znalostí, se poukazujeme na možnou, funkční a přínosnou spolupráci. Solidární zapojení všech, kdo mají na tomto projektu sebemenší podíl, je postaveno na spolupráci
bez předsudků vůči Romům. Zároveň je součástí celého projektu i dobrovolnictví členů skupiny,
neboť výpomoc na festivalu Khamoro se mimo aktivit spojených s natáčením týká i práce na stánku spolku Tuke.TV, s čímž všichni zainteresování souhlasili vzhledem k potřebě vzájemné pomoci s personálním zajištěním.

Tímto projektem má být proto posilován komunitní duch a má poukazovat na hlavní demokratické principy,
že jsou si všichni rovni a každý hlas má svou váhu. Je zde zpracovávána jedna z dlouhodobých výzev České republiky, tedy boj s předsudky většinové společnosti a sociální problémy značné části romského obyvatelstva.

Skrze prevenci sociálního vyloučení, získávání pracovních zkušeností a tvorbě audiovizuálního obsahu
má projekt také přispívat k upevňování a zlepšování pozice romského obyvatelstva ve většinové společnosti
a zároveň má přispívat k sociální inkluzi Romů.

Romové jsou plnohodnotnými občany České republiky, a jsou tudíž rovni v právech i povinnostech majoritě. Snahou je proto tímto projektem přispět k pluralitní společnosti a toleranci, k podpoře etnické kultury,
ke vzájemnému porozumění. Vzhledem k velikosti a vnímání romské menšiny v české společnosti ji považujeme za nejhodnější pozornosti. Důstojnost každého jedince a rovné příležitosti bez ohledu na jeho původ
jsou stěžejní. Skupina mladých lidí, kteří mají realizaci tohoto projektu na starost, jsou jasným příkladem toho,
že i Romové mají zájem o příležitosti k osobnímu a vědomostnímu růstu.

Mimo to je existence komunitních médií, na jejichž vzniku se má tento projekt podílet, doporučována i na úrovni EU, neboť přispívá k mediální pluralitě, kterou EU podporuje. Vzhledem k tomu, že v jiných, především západních evropských státech, je existence komunitních médií zcela automatickou, chceme skrze tento projekt jejich příklad následovat.

 

Projekt Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu je realizovaný v období od 1. 2. 2020
do 31. 7. 2020.

 

 

 

 


Logo European Solidarity Corps