Úvodní strana » Co děláme » Vzdělávání » Podpora inkluze ve Slaném

Logo EU a MŠMT.png

Podpora inkluze ve Slaném

Projekt Podpora inkluze ve Slaném, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním cílem projektu je inkluze ve vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu slánských dětí/žáků ze sociálně slabšího prostředí a jejich rodičů, s cílem jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu a zvládání školky/školy bez obtíží. 

 

Místo poskytování:

 • město Slaný

 

Komu je projekt určen?

 • dětem předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • žákům základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • rodičům, popř. zákonným zástupcům těchto dětí a žáků.


Co nabízíme

 • vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro děti od 3 do 7 let (předškolní), cílem vzdělávacího centra je zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity je podpořit žáky
  v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání,
 • podpora rodičů a spolupráce s nimi – cílem aktivity je motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají jejich dětí, především se vzdělávacími institucemi.

 

Další aktivity:

 • zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy – cílem je zvýšení kvalifikace pracovníků přímé práce,
 • aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní – cílem aktivity
  je zvýšit zapojení rodin do předškolního vzdělávání, i ideálním případě umístit dítě v předškolním věku
  do MŠ,
 • úzká spolupráce se ZŠ a MŠ města Slaný, s odbory městského úřadu, s Agenturou pro sociální začleňovaní, logopedy, NNO a mnoha dalšími institucemi.

 

Kdy je vzdělávací centrum otevřeno pro předškolní děti:

Pondělí 8:30 12:30
Úterý 8:30 12:30
Středa 8:30 12:30
Čtvrtek 8:30 12:30
Pátek 8:30 12:30

Doučování žáků probíhá  v odpoledních hodinách  dle individuálních potřeb dětí v koordinaci
s jejich zákonnými zástupci a vyučujícími pedagogy.


Principy poskytování:

 • služba je poskytována ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele


Na koho se obrátit:

Martina Šárová - koordinátor pro rodiče
Mobil: +420 775 889 499
E-mail:
martinasarova@romodrom.cz
 

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:


Projekt Podpora inkluze ve Slaném je realizován v období od 1. 5 2019 do 30. 4 2022.

 

Velké díky za finanční podporu v době distanční výuky patří:

 • panu Tomáši Bernátovi - 2x notebook
 • ČSOB - 20 tabletů
 • firmě Datasys s.r.o. - 13x notebook
 • firmě Sabris CZ s.r.o. - 5x notebook
 • neziskové organizaci Člověk v tísni - 3x datová karta
 • neziskové organizaci Česko.Digital - projekt Učíme online