Úvodní strana » Co děláme » Vzdělávání » Revize a zefektivnění služeb v sociální oblasti

logo EU OPZ
Revize a zefektivnění služeb v sociální oblasti

Projekt Revize a zefektivnění služeb v sociální oblasti, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015284 je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a udržitelnosti sociálních služeb poskytovaných organizací Romodrom o.p.s. Silný důraz je kladen na lidský faktor, zejména pak na potřeby a požadavky našich zaměstnanců. Záměrem projektu je odhalení problematických faktorů a následné zapracování do pozitivních změn.
Výsledkem by mělo být správné a aktuální nastavení fungování jednotlivých procesů, způsobů komunikace
a práce s dokumentací uvnitř organizace.

 

Komu je projekt určen?

 • poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

 

Fáze a činnosti projektu

1. Zlepšení nastavených procesů v organizaci:

 • konzultace, příprava a realizace auditu,
 • identifikace silných a slabých stránek organizace,
 • stanovení doporučení vedoucích ke zlepšení,
 • konzultace, realizace a monitoring změn

 

2. Zjednodušení a zpřehlednění způsobu vykazování podporovaných klientů

 • konzultace, vznik a uvedení metodiky do praxe,
 • stanovení doporučení vedoucích ke zlepšení,
 • proškolení zaměstnanců,
 • kontrola a konzultace správné evidence na pobočkách a na telefonu,
 • hodnotící zprávy, konzultace, workshopy.

 

3. Rozšíření znalostí a dovedností pracovníků ke vztahu k cílové skupině

 • certifikované vzdělání zaměstnanců,
 • sada hodnotících dotazníků pro zaměstnance,
 • závěrečné vyhodnocení.

 

Na koho se obrátit

Mgr. Nikol Jiroutová – odborný asistent
Mobil: +420 778 481 728
E-mail: nikoljiroutova@romodrom.cz

 

Mgr. Andrea Šťastná - projektová manažerka
Mobil: +420 739 630 282
E-mail: andreastastna@romodrom.cz

 

Daniel Bakeš - projektový manažer
Mobil: +420 774 792 310
E-mail: bakes@romodrom.cz

 

Kde nás najdete

 

Projekt Revize a zefektivnění služeb v sociální oblasti je realizován od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.