Úvodní strana » Co děláme » Zahraniční a humanitární pomoc » Housing First pro uprchlíky z Ukrajiny

Návrh bez názvu (1).png


Housing First pro uprchlíky z Ukrajiny

Projekt s číslem CZ.03.02.01/00/22_101/0001950 je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky  

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je získání a udržení standardů bydlení pro nejohroženější zástupce cílové skupiny - lidi z Ukrajiny prchající před válkou.

 

Komu je projekt určen 

Projekt je určen domácnostem - rodinám i jednotlivcům v bytové nouzi s potřebou podpory, a to z řad lidí z Ukrajiny, kteří na území ČR využívají statusu tzv. „dočasné ochrany“ v důsledku války na Ukrajině.
Je také určen těm, kterým status dočasné ochrany již vypršel, ale i nadále zde legálně pobývají. 

 

Co projekt nabízí  

Projekt nabízí domácnostem pomoc s řešením situace bytové nouze, s udržením standardu bydlení, ale také řešení či zmírnění problémů v jejich současném ubytování. Sekundárně projekt nabízí řešení i ostatních navazujících oblastí, které ovlivňují schopnost udržet si bydlení, jako např. oblast práce, vztahů, vzdělání atd. 

 

 

Na koho se obrátit: 

České Budějovice 

Mgr. Zuzana Janurová
Telefon
: +420 771 282 500
E-mail: zuzana.janurova@romodrom.cz

 

Viktoriia Komlieva - tlumočnice , pracovnice v sociálních službách
Telefon: +420 771 299 117
E-mail: viktoriia.komlieva@romodrom.cz

 

Ostrava 

Jana Volná
Telefon: 724086367
'E-mail: jana.volna@romodrom.cz 

 

Projektový manažer

Radek Wollmann
Telefon: +420 771 268 889
E-mail: radek.wollmann@romodrom.cz

 

 

 

Projekt je realizovaný od do 1.7.2023 do 30.6.2026