Úvodní strana » Co děláme » Zahraniční a humanitární pomoc » Poskytování pomoci na Ukrajině (Choose Love)

Poskytování pomoci na Ukrajině

Logo Choose Love.png

Poskytování humanitární pomoci v lokalitách Mukačevo, Perečyn a Zaričevo na západní Ukrajině a provoz integračního centra v Mukačevu se vzdělávacími aktivitami.Prism-logo.png

Projekt je financovaný nadací Choose Love se sídlem ve Velké Británii, pod záštitou nadačního fondu Prism – The Gift Fund.

 

Cílem projektu je přispět ke stabilizaci a zlepšení životní situace romských komunit ve výše uvedených lokalitách prostřednictvím distribuce humanitární pomoci a provozu integračního centra se vzdělávacími aktivitami v Mukačevu.

Od posledního projektu z minulého roku, kdy šlo především o pomoc se zajištěním základních životních potřeb, zmírnění hladu, pomoc se zajištěním vytápění, zlepšení přístupu k pitné vodě apod. se snažíme navazovat na získanou důvěru a rozvíjet další rozvojové aktivity, především v rámci integračního centra. Vzdělávací aktivity neposilují jen děti samotné, ale jsou impulsem pro celou komunitu.

Dalším z cílů projektu je pomoci lidem přímo v lokalitě, kde žijí a zabránit tak masové uprchlické krizi, která by situaci těchto lidí ještě zhoršila.

 

Komu je projekt určen?

  • Projekt je určen těm nejpotřebnějším skupinám z daných lokalit. Zacílení a organizace pomoci je možná díky zapojení místních spolupracovníků. V rámci pravidelných dodávek humanitární pomoci je periodicky prováděno také vyhodnocování potřeb v jednotlivých lokalitách, tak aby pomoc, ale i provoz integračního centra a vzdělávací aktivity pružně reagovaly na reálnou situaci na místě.

 

Co projekt nabízí:

  • Projekt je postaven na dvou základních pilířích - provozu integračního centra a pravidelné distribuci humanitární pomoci.

 

  • V rámci integračního centra fungují dvě vzdělávací pracovnice a dvě asistentky, které nabízí pomoc romským dětem, které mnohdy neměly šanci navštěvovat běžné vzdělávací instituce. Počítá se s předškolním vzděláváním i doučování starších dětí. Doprovodným jevem vzdělávání je posilování celé komunity, které mnohdy zápasí se špatným vzděláním dospělých a problémy se čtením a psaním, a s tím souvisejícím problémy s přístupem na úřady a k institucím.
     
  • Druhým pilířem projektu je periodická distribuce humanitární pomoci - potravinových balíčků, hygienických potřeb, zimního oblečení, ale i naplnění případných specifických individuálních potřeb, jako je např. invalidní vozík apod. V průběhu minulé zimy docházelo k záměrnému ničení kritické infrastruktury Ukrajiny, proto projekt počítá, že potřeby lidí se mohou v průběhu měnit a je připraven na to reagovat.

 

Na koho se obrátit:

Radek Wollmann - projektový manažer
Mobil: +420 771 268 889
E-mail: radekwollmann@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024.