Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Asistent prevence zdraví

logo EU OPZ

Asistent prevence zdraví

Projekt Asistent prevence zdraví na území MAS SKCH, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009874
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zmírnění dopadu sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na území MAS Chrastecko, Skutečsko a Košumbersko, kdy konkrétně cílíme na předcházení nerovnosti v oblasti zdravotní péče. Služby jsou poskytovány terénní formou.
 

Komu je projekt určen?

 • osobám starším 18 let, které jsou sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené, a které žijí na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrástecko,
 • osobám pečujícím o osobu blízkou,
 • osobám ohroženým specifickými zdravotními riziky (se sníženým sociálním či ekonomickým statusem),
 • osobám v nepříznivé životní situaci, které mají ztížený přístup k informacím, službám a institucím z oblasti prevence zdraví a zdravotnictví.

 

Co nabízíme

 • zprostředkování informací v oblasti zdraví, zdravotního systému a návazných služeb,
 • asistenční služby pří jednání se službami a institucemi v oblasti zdraví,
 • asistence při obnově a vyřízení dokladů souvisejících se zdravím (průkaz pojištěnce, průkaz OZP,
  potvrzení o zdravotním stavu atd.),
 • podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami,
 • doprovod do zařízení zdravotních a návazných služeb,
 • základní právní poradenství v oblasti zdraví,
 • osvětu k podpoře zdravého života.

 

Provozní doba kanceláře:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00

Jsme tu pro vás, po předchozí domluvě, každý pracovní den.


Principy poskytování

 • služby jsou poskytovány ZDARMA
 • diskrétnost, možnost využívat služby anonymně
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele
   

Na koho se obrátit:

Daniel Bakeš – vedoucí pobočky v Pardubickém kraji
Tel.: +420 774 792 310
E-mail: bakes@romodrom.cz
 

Kde nás najdete:

 

Dokumenty ke stažení:


Projekt Asistent prevence zdraví je realizovaný v období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020.