logo EU OPZ
Bydlení je základ

Projekt Bydlení je základ, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446 byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Hlavním cílem bylo ubytovat osoby, které žijí v azylových domech, ubytovnách a jiných, pro bydlení nepříznivých podmínkách, do dostupných bytů na volném realitním trhu a pomoci jim tyto byty udržet.
Vycházelo se z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci
k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod. 
 

Komu byl projekt určen?

 • národnostním menšinám,
 • osobám bez domova,
 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.
   

Co nabízel:

 • vytvoření individuálního plánu bydlení - zmapování potřeb bydlení a představ o bydlení – o jak velkou
  jde domácnost, kde by chtěli bydlet, za jakých finančních podmínek + specifické požadavky (bezbariérovost atd.); narovnání představ - co je a co není reálné,
 • společně s beneficientem děláme finanční analýzu příjmů a výdajů domácnosti, nastavíme rozpočet domácnosti, zjistíme případné dluhy a doporučíme jejich řešení, nastavení splátkových kalendářů, motivujeme beneficienta k tomu, aby šetřil na kauci na budoucí bydlení, motivujeme k nalezení práce
  pro zvýšení příjmů, kontrola toho, zda je beneficient správně prodávkovaný,
 • budování dalších bydlících kompetencí – pomoc s komunikací, podpora nekonfliktního chování, udržováním čistoty, motivace k proaktivitě klienta,
 • vyhledávání bydlení na volném realitním trhu – s pomocí realitního specialisty nalezneme nabídky
  „na míru“, prohlídky bytů, sepisování žádosti o městský nebo sociální byt; v případě akutní bytové tísně pomoc s nalezením tzv. přechodného bydlení,
 • kontrolu nájemní smlouvy, pomoc se stěhováním, s vybavením bytu, seznámení se se sousedy,
  nájemním řádem,
 • asistence po přestěhování – kontrola plateb, kontrola spotřeby a nastavení ideální výše záloh a plateb energií, podpoříme Vás v komunikaci s majitelem, v řešení případných konfliktů, nedoplatků,
 • pomoc s udržením nového bydlení – podpora beneficienta v bydlících kompetencích a jiných oblastech života, s budováním sousedských vztahů, zapojením se do nové komunity.

 

Principy poskytování:

 • projekt je beneficientům poskytován ZDARMA
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • diskrétní a individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele


Projekt byl realizován v Moravskoslezském a Olomouckém kraji od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.

Evaluační zpráva projektu Bydlení je základ