Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Dětská skupina Praha

logo EU OPZ
Dětská skupina Praha

* Cílem dětské skupiny je vedle přípravy dětí na zapojení do běžné mateřské, případně základní školy, vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem dětské skupiny rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná.

* Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi do zahájení povinné školní docházky dítěte, neboť tito jsou znevýhodněni při vstupu na trh práce. Zároveň tvoří naši cílovou skupinu osoby socioekonomicky vyloučené, které trpí kumulovanými problémy vztahujícími se také k vyššímu počtu potomků a nemožnosti zajistit jim hlídání. Dětská skupina pro veřejnost je však určena pro všechny rodiče s dětmi do zahájení povinné školní docházky, kteří projeví zájem o umístnění dítěte k nám.

* A na co se děti mohou těšit? Především na činnosti obdobné, jako v klasické mateřské školce: komunitní kruh, pohybové aktivity, výchovně – vzdělávací aktivity, grafomotorická cvičení, výtvarnou činnost, hudebně – pohybové aktivity a další. Metody přizpůsobujeme práci s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí – zejména posílení individuální práce s dítětem, posílení logopedických cvičení, aktivity na rozvoj a rozšiřování slovní zásoby (pohádky, říkanky, obrázkové čtení, aj.) a zrakového a sluchového vnímání s využitím znalostí dětí z jejich sociokulturního prostředí (např. písně, tance, aj.). V rámci naší vzdělávací činnosti také využíváme některých metod zážitkového učení. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí.

* Snažíme se o vlídný přístup založený na empatii a podpoře, která je pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí velmi důležitá.

* Kapacita dětské skupiny je 12 míst.

* Služba je dětem poskytována zdarma. * Cílem dětské skupiny je vedle přípravy dětí na zapojení do běžné mateřské, případně základní školy, vytvořit vhodné podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Provozem dětské skupiny rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro mnoho našich klientů nedostatečná nebo finančně nedostupná.