Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Dětská skupina Romodrom Slaný

logo EU OPZ
Dětská skupina Romodrom Slaný

Dětská skupina Romodrom Slaný je projekt, který si klade za cíl rozšířit služby péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Projekt podporuje ženy s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro které je obtížné nalézt práci. Zároveň ve skupině pracujeme s dětmi tak, aby byly připraveny na přechod do běžné mateřské školy a mohly se zařadit do běžného vzdělávacího proudu, protože ne vždy se jim dostává v domácím prostředí tolik péče kolik by potřebovaly. V rámci docházení se děti učí dovednostem, které v životě uplatní.

Děti tráví čas jak v prostorách Dětské skupiny, ale i venku na zahradě či na okolních hřištích. V rámci našich služeb je k dispozici i služba bezplatného poradenství pro rodiče v otázkách výchovy. Ve Slaném má Romodrom o.p.s. díky funkčnímu Centru předškolní výchovy navázanou cílovou skupinu osob, které mají zájem o umístění dětí do nově vzniklé dětské skupiny.

Kapacita projektu je 12 míst a dětská skupina má otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin a děti k nám mohou docházet ve věku od 1 do 6 let. Projektu byl odstartován v květnu 2016 a bude trvat do dubna 2020.