Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Efektivně, ekonomicky, erudovaně

logo EU OPZ
Efektivně, ekonomicky, erudovaně

Cílem projektu je standardizace procesů v rámci námi poskytovaných sociálních služeb a sociální práce, které vedou k sociálnímu začleňování a dosažení dostupnějších a kvalitnějších služeb. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout za pomocí aktivit, v rámci kterých je zjišťována spokojenost uživatelů s naší službou, mapují se potřeby našich zaměstnanců, jejichž naplnění je nezbytné k poskytování dostupné a kvalitní služby a jsou zkoumány metody poskytovaných služeb a poskytované sociální práce, které cílová skupina projektu využívá při své práci a měření efektivity této práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001443