Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Romodrom pro vzdělání

Romodrom pro vzdělání

Projekt Romodrom pro vzdělání pomáhá dětem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách


Občanské sdružení Romodrom svou činností reaguje na zvyšující se potřeby svých klientů a nabízí jim nově komplexní program pro školní úspěšnost jejich dětí. Projekt Romodrom pro vzdělání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0110 financovaný z OPVK ESF a státního rozpočtu České republiky je realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013. Celková výše způsobilých výdajů projektu je 20 172 968,80 Kč. Cílem projektu je realizovat komplexní program pro děti a mládež, který reaguje na jejich specifické potřeby ve vzdělávání v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a tím tak zabránit jejich předčasnému opuštění systému vzdělávání a umožnit jim i zpětný návrat. Klíčové aktivity projektu jsou doučování (tedy přímá podpora žáků/studentů terénními pedagogickými asistenty - TPA), práce TPA s cílovou skupinou (především vytváření, kontrola, evaluace vzdělávacích plánů dítěte, práce s rodinou dítěte, zapojení dítěte do vrstevnických motivačních programů apod.), vrstevnická motivační skupina (interaktivní práce s dětmi ve věkových kohortách s tématy spojenými se vzděláváním a přípravou na budoucí život). Dále budou v průběhu projektu vznikat odborné publikace (metodika práce s CS, standardy, analýza potřeb dětí z odlišného socio-kulturního prostředí)a TPA bude pracovat s rodinou a blízkými (komplexní spolupráce s rodinou dítěte, zvláště při podpoře vzdělávacích aktivit dítěte).

Projekt navazuje na program Romodrom pro regiony. Terénní sociální pracovníci sdružení Romodrom působí v různých sociálně vyloučených lokalitách, kde se svými klienty řeší jejich tíživou životní situaci a pomáhají jim najít východisko z mnohdy velmi svízelné životní situace. Stále se potýkají i s problémy, které mají děti z těchto rodin ať již v souvislosti s docházkou do školy, ale i nedostatečnou předškolní vybaveností. Ta je mnohdy i příčinou jejich začlenění do speciálních škol. Jelikož se rodiče často potýkají s mnoha existenčními problémy a na pravidelnou školní přípravu dětí jim již nezbývá čas, budou do lokalit jako podpora, docházet speciální pracovníci, kteří se dětem budou věnovat ve všech oblastech, které se dotýkají školní úspěšnosti.

„ Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve školním věku od 7 do 18 let, žijící především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Projekt se zaměřuje i na práci s jejich rodiči a dalšími blízkými osobami. Klíčovou inovací v projektu je zavedení nové pozice terénní pedagogický asistent. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity, vytvoření a zhodnocení odborné metodiky a vznik programu pro práci s vrstevnickou skupinou. V projektu jsou propojena osvědčená opatření a postupy vedoucí k dosažení hlavního cíle projektu, což je především individuální práce s dětmi a mládeží a práce v jejich přirozeném prostředí,“ dodává vedoucí programu Romodrom pro vzdělání Mgr. Petra Zahradníková.

Projekt chce zachytit děti a mládež, která je ohrožena předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu a chce nabídnout pomoc i těm, které jej již předčasně opustily. Chce posílit motivaci dětí ke vzdělávání formou individuální spolupráce s terénním pedagogickým asistentem na základě individuálního vzdělávacího a motivačního plánu dítěte. V současné době projekt zaměstnává 8 terénních pedagogických asistentů a dva krajské koordinátory, asistenti nyní působí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Každý asistent má na starost 15 dětí, jelikož se jedná o projekt trvající do konce března roku 2013, celkově se projekt dotkne přibližně 500 dětí. Do místa realizace projektu jsou zahrnuta různá města jako například Bohumín, Karviná, Orlová a vesnice a města na Prostějovsku.

Po naplnění kapacit TPA a nastavení pravidelných setkání vrstevnických skupin se pak projekt v dlouhodobém horizontu zaměří na působení na CS (děti a jejich rodiny) ve smyslu pochopení vzdělávání jako předpokladu pro úspěšný vstup na trh práce a lepší konkurenceschopnost, omezení negativních jevů, které děti demotivují při rozhodování o setrvání ve vzdělávacím procesu.

Projekt Romodrom pro vzdělání je financovaný z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR.