Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Terénní programy - Liberecký kraj - projekt IP5

Terénní programy - Liberecký kraj - projekt IP5

Romodrom vystupuje jako subdodavatel v individuálním projektu s názvem „Zajištění služby sociální prevence Terénní programy v Libereckém kraji“. V rámci projektu bude poskytována sociální služba osobám starším 15-ti let, které žijí převážně ve vyloučených komunitách nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Těmto osobám je poskytnuta potřebná pomoc a podpora při řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to prostřednictvím informací, rad, aktivní pomoci a doprovodu.

Spolupráce s ostatními subjekty spočívá v součinnosti s obcemi a jednání s dalšími institucemi podílejícími se na integraci příslušníků romských komunit.

Romodrom se zavazuje k podpoření minimálně 80 osob (primární indikátor) a k minimálně 1600 intervencím (sekundární indikátor), sociální služba bude poskytována v lokalitách Jablonec nad Nisou a Tanvald.

Individuální projekt „Zajištění služby sociální prevence Terénní programy v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00006, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován v období 8.10.2014 - 31.5.2015.