Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Terénní programy - Moravskoslezský kraj - Z ghetta na dobrou adresu

Terénní programy - Moravskoslezský kraj
- Z ghetta na dobrou adresu

Hlavním cílem je zvýšit úroveň bydlení rodin ohrožených sociálním vyloučením v okrese Karviná, lepší bydlení získá díky programu 26 rodin. Cílíme na uživatele našeho zavedeného terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách v Horní Suché, Petřvaldě a Karviné. Bytovou situaci mnoha našich z nich lze označit za neúnosnou a změnu stavu v této oblasti za naprosto prioritní. Budeme klást důraz na individuální podporu jednotlivých rodin a akcentovat rozvoj vlastní zodpovědnosti.

Projekt lze rozdělit na tři klíčové aktivity: 1. Příprava a podpora pracovníků pro práci s cílovou skupinou, 2. Přímá práce s cílovou skupinou, 3. Budování know how organizace v oblasti podpory bydlení. Projekt je realizován od .1.12.2013 do 31.3.2015.

Tento projekt je financován prostřednictvím Nadace Partnerství.
Podpořeno z Programu švýcarsko-České spolupráce.

Více informací o Blokovém grantu Nadace Partnerství naleznete zde:
www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz