Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované » Vzdělávací programy - Středoškolský kraj - Zařízení péče o děti předškolního věku

Vzdělávací programy - Středoškolský kraj - Zařízení péče o děti předškolního věku

Hlavním cílem projektu je zřídit a 18 měsíců nepřetržitě provozovat nové zařízení péče o děti předškolního věku pro pobočku občanského sdružení Romodrom ve Slaném. Zařízení bude sloužit výhradně pro docházku dětí zaměstnanců sdružení.
Kontinuální provozování zařízení péče o děti umožní matkám umístit do tohoto zařízení své děti a navrátit se zpět do zaměstnání. Kromě pozitivního vlivu na sladění pracovního a rodinného života má projekt také vliv na zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.