Logo MPSV.jpgOdborné sociální poradenství - Brexit

Informace o službě:
Druh služby: Odborné sociální poradenství 
Identifikátor služby: 4640372

Cílem služby je poskytovat odborné sociální poradentství osobám, jež postihl Brexit.  Díky čemuž má uživatel kvalitní podporu pro adaptaci v místě svého pobytu po Brexitu a to ať bydlí ve Velké Británii nebo se rozhodne vrátit nazpět do České republiky.

Místa poskytování:

Služba je poskytována po celé ČR.

Pobočky služby jsou v těchto městech:

Praha, Hradec Králové, Zlín, Ústí nad Labem, Liberec, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Brno 

Komu je služba určena:

Lidem starším 18 let, kteří žijí či se dlouhodobě zdržují ve Velké Británii a řeší svoji sociální situaci v souvislosti s Brexitem (opuštění EU Velkou Británií).

Co služba nabízí:

Služba nabízí sociálně odborné poradenství osobám postiženým Brexitem tj. lidem, kteří se buď:

1) Chtějí vrátit do ČR 

Pokud se uživatel služby rozhodne pro návrat do České republiky, je podstatné, zda se jedná o dobu, kdy je ještě ve Velké Británii a připravuje se na návrat do České republiky nebo se o něm rozhoduje, potom jsou předmětem spolupráce oblasti, které bezprostředně souvisí s návratem do České republiky, jedná se např. o tyto oblasti:

 • vyřízení dokladů (zejména cestovní pas, popř. občanský průkaz, rodný list a další)
 • zajištění finančních prostředků (na zajištění cesty do ČR a dalšího)
 • dokumentace (zdravotní, o vzdělávání dětí, o zaměstnání a jiné)
 • ukončení smluvních závazků (zaměstnání, bydlení, finanční závazky)
 • předběžné zajištění ubytování po návratu do České republiky, případně zaměstnání a dalších nezbytností

Pokud uživatel služby již přicestoval do České republiky, mohou být předmětem spolupráce např. tyto oblasti:

 • vyřízení dokladů (zejména občanský průkaz, rodný list a další)
 • nalezení zaměstnání (popř. zařízení živnosti)
 • sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti
 • nalezení a udržení bydlení
 • zdravotní péče
 • školství a vzdělávání, popř. Rekvalifikace
 • právní pomoc
 • využití zkušeností ze zahraničí
 • návazné služby a úřady a instituce

2) Chtějí zůstat ve Velké Británii

Pokud se uživatel služby rozhodne zůstat ve Velké Británii, mohou být oblasti spolupráce následující: 

 • vyřízení statusu usedlíka – podmínky žádosti, možné potíže, jak, kde a kdy, resp. do kdy lze žádat
 • návazné služby – kam se obrátit pro pomoc
 • doklady (zejména cestovní pas, popř. občanský průkaz, rodný list a další)
 • zajištění finančních prostředků (na zajištění cesty do ČR a dalšího)
 • dokumentace (zdravotní, o vzdělávání dětí, o zaměstnání a jiné)
 • ukončení smluvních závazků (zaměstnání, bydlení, finanční závazky)
 • předběžné zajištění ubytování po návratu do České republiky, případně zaměstnání a dalších nezbytností

Principy poskytování:

 • respekt k zájemci o službu či k uživateli služby, individuální přístup k uživateli, podpora jeho schopností a dovedností, včetně poskytování služby takovým způsobem, aby se zvýšila šance uživatele problém vyřešit, ale zároveň aby nebyl problém řešen pracovníkem za uživatele služby
 • respektování práva uživatele na soukromí, diskrétnost
 • striktní dodržování zásad ochrany osobních údajů
 • partnerský přístup k uživateli, posilování samostatnosti uživatele služby
 • aktivizace uživatele služby k řešení jeho problémů • rozvinutí důvěry při spolupráci a poskytování vysoce odborných, komplexních a kvalitních služeb

Na koho se obrátit

Bc. Jana Holková - vedoucí sociální služby
Mobil: +420 778 726 508
E-mail: janaholkova@romodrom.cz

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb