Logo EU.jpg
Bydlím, tedy jsem!

Projekt Bydlím, tedy jsem! reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006169 je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.
 

Hlavním cílem je ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a dalších nepříznivých podmínkách
pro bydlení v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Vycházíme z myšlenky,
že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod. Jedná se o projekt poskytovaný ve městě Slaný (Středočeský kraj), zaměřený přímo na podporu bydlení osob ze sociálně vyloučených lokalit.
 

Komu je projekt určen

 • národnostním menšinám,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách.
   

Co nabízíme

 • vytvoření individuálního plánu bydlení - zmapování potřeb bydlení a představ o bydlení – o jak velkou
  jde domácnost, kde by chtěli bydlet, za jakých finančních podmínek + specifické požadavky (bezbariérovost atd.); narovnání představ - co je a co není reálné,
 • společně s beneficientem děláme finanční analýzu příjmů a výdajů domácnosti, nastavíme rozpočet domácnosti, zjistíme případné dluhy a doporučíme jejich řešení, nastavení splátkových kalendářů, motivujeme beneficienta k tomu, aby šetřil na kauci na budoucí bydlení, motivujeme k nalezení práce
  pro zvýšení příjmů, kontrola toho, zda je beneficient správně prodávkovaný,
 • budování dalších bydlících kompetencí – pomoc s komunikací, podpora nekonfliktního chování, udržováním čistoty, motivace k proaktivitě klienta,
 • vyhledávání bydlení na volném realitním trhu – s pomocí realitního specialisty nalezneme nabídky
  „na míru“, prohlídky bytů, sepisování žádosti o městský nebo sociální byt; v případě akutní bytové tísně pomoc s nalezením tzv. přechodného bydlení,
 • kontrolu nájemní smlouvy, pomoc se stěhováním, s vybavením bytu, seznámení se se sousedy,
  nájemním řádem,
 • asistence po přestěhování – kontrola plateb, kontrola spotřeby a nastavení ideální výše záloh,
  plateb energií, komunikace s majitelem, řešení případných konfliktů, nedoplatků,
 • pomoc s udržením nového bydlení – podpora beneficienta v bydlících kompetencích a jiných oblastech života, s budováním sousedských vztahů, zapojením se do nové komunity.

 

Provozní doba:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 (administrativa) 16:00 (administrativa)

 

Principy poskytování:

 • projekt je beneficientům poskytován ZDARMA
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • diskrétní a individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele


Na koho se obrátit:

Soňa Balážová - specialista na bydlení
Mobil: +420 725 831 325
E-mail: sonabalazova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:


Realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020