Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované projekty » Centrum předškolní a mimoškolní výchovy ve Slaném

Centrum předškolní a mimoškolní výchovy
ve Slaném

Základní myšlenkou centra je zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného prostředí či dětem vyloučením ohrožených a jejich rodinám. Hlavním cílem je vytvoření podpůrného prostředí pro děti za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam. Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, které je důležité pro jejich další vývoj.

Centrum je určeno dětem ve věku 2-10 let, které nevyužívají běžné možnosti předškolní a školní přípravy.

V rámci centra se dále uskutečňuje projekty Dětská skupina Romodrom Slaný a Dětské kluby Romodrom Regiony ve městě Slaný. Nadace Citibank centrum podpořila v nákupu didaktických pomůcek.