HomeLab

Od 1.10. 2016 Romodrom o.p.s. realizuje mezinárodní projekt s názvem: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model, zkráceně HomeLab projekt. Projekt vede maďarská organizace Metropolitan Researchh Institut. Projekt je realizován ve čtyřech evropských zemích pěti organizacemi (NGO). (V Polsku Habitat for Humanity Poland, v Maďarsku Hungarian Charity Service of the Order of Malta a Utcarol Lakasba, na Slovensku Člověk v tísni.) Romodrom se stal partnerem projektu pro Českou republiku.

Cílem projektu je poskytovat integrované sociální služby zaměřené na ubytování a zaměstnávání znevýhodněným skupinám obyvatel. Projekt vychází z předpokladu, že problémy v oblasti bydlení a zaměstnání musí být řešeny současně, aby si podpoření lidé byli schopni udržet bydlení a zároveň zajistit adekvátní příjmy. V rámci projektu bude vyvinut model Sociálně nájemní společnosti, který bude odpovídat místním podmínkám. V projektu je kladen veliký důraz na měření a evaluaci výsledků a dopadů, a to ve všech zúčastněných zemích. Vedle poskytování integrovaných služeb ubytování a zaměstnávaní bude projekt zjišťovat úspěšnost modelu prostřednictvím dotazníkového výzkumu na cílové a kontrolní skupině.

Projekt potrvá celkem 36 měsíců a obslouží ve všech zemích 225 osob (V ČR 45 ve třech krajích – Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském). Projekt je financován z prostředků Evropské Komise, prostřednictvím vedoucího člena projektu Metropolitan Research Institute.