Úvodní strana » Kdo jsme » Úspěšně zrealizované projekty » PR Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy

logo EU OPZ
PR Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy

Projekt PR_Ženy Regiony reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003411 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost. Od března 2017 realizuje Romodrom o.p.s. ve spolupráci s partnerem Slovo 21 z.s. projektPR_Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy ve Stříbře.Hlavním cílem projektu je minimalizace vícečetných bariér, které brání ženám znevýhodněným natrhu práce v rovném přístupu na trh práce/do zaměstnání (nejen z pohledu gender rovnosti). V rámci projektu podporujeme 12 žen v oblasti zlepšení šancí na pracovní uplatnění. Konkrétně v oblasti pracovního a kariérového poradenství a právního minima,motivačních aktivit v oblasti tzv. měkkých dovedností, sebezkušenosti v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhové problematiky. Klientkám se se dostává také doplňkové podpory v podobě hlídání dětí a mzdového příspěvku. Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba: Monika Berkyová, odborná koordinátorka, tel. 605 846 993

Projekt PR_Ženy Regiony skončil v únoru 2019. Poznatky, zkušenosti a metody práce s cílovou skupinu žen, ohrožených na trhu práce jsme shrnuli v dokumentu "Metodika práce s ženami ohroženými na trhu práce". Který je ke stažení: