PRERODLogo magistrátu HL.M.Prahy

Projekt PREROD je pro rok 2020 financován grantem Hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality.

Hlavním cílem projektu je prevence recidivy osob propuštěných
z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a jejich úspěšné začlenění
zpět do společnosti za souběžné podpory rodinného systému.

Pracovník v přímé péči individuálně pracuje, jak s osobou před propuštěním, tak s rodinou. Realizuje motivační rozhovory, poskytuje sociální poradenství a další podporu, a to s cílem usnadnit návrat propuštěného do rodiny a omezit rizika socioekonomického propadu rodiny.

Cílovou skupinou jsou osoby, které fakticky žijí a mají rodinu na území Hl. m. Prahy a rodiny těchto osob,
které žijí na území Hl. m. Prahy a jsou ve VTOS ve:

  • Věznici Vinařice,
  • Oráčově,
  • Příbrami,
  • Pardubicích či
  • Světlé nad Sázavou.