Pomáhejte s námi

Terénní
programy

Zaměřujeme se na oblasti integrace a prosazování práv romské menšiny. více informací >

Odborné sociální
poradenství

Na profesionální úrovni zajišťujeme odborné služby zejména v oblastech řešení dluhů, podpory bydlení a zaměstnávání. více informací >

Sociální
rehabilitace

Soubor činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. více informací >

Sociálně aktivizační služby

Jsou určeny pro rodiny, u kterých je ohrožen vývoj dítěte či dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace. více informací >

Vězeňské
programy

jsou terénní sociální službou s nadregionální působností zaměřenou na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. více informací >