Home » Our Activities » Culture » Successfully Implemented » Preschool and Extracurricular Education Centre

Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání

Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání. (Grant Děti 150/001/2017)

Grant nadace Agrofert v roce 2017 finančně podporuje Centrum předškolního a mimoškolního vzdělávání v Prostějově, které již od roku 2013 zajišťuje přípravu socio-ekonomicky znevýhodněných dětí ve věku 3 – 11 let na nástup do běžné ZŠ a následné setrvání na škole. V centru usilujeme o kompenzaci překážek v životě dětí, které mají za důsledek nedostatečnou školní zralosti, klesající školní úspěšnost a předčasné ukončení vzdělávacího procesu.

Dětem ve věku 3-6 let jsou k dispozici, kteří asistenti pedagoga, kteří jim pomohou s osvojování základních hygienických a sebeobslužných dovedností, procvičování slovní zásoby, odstranění logopedických vad, procvičováním jemné motoriky, aktivitám výtvarným a hudebním, a to za účelem co nejplynulejšího přechodu na základní školu a přípravě na předškolní rok mateřské školy.

Děti ve věku 6-11 let si mohou s pomocí asistentů pedagoga udělat domácí úlohy, společně si v klidu zopakovat probrané učivo a zábavnou formou procvičovat už naučené.