Úvodní strana » Aktuality » Pohled Jana Husáka na Lex Ukrajina V

Pohled Jana Husáka na Lex Ukrajina V

Dnes vstupuje v platnost novela zákona Lex Ukrajina V a většina neziskových organizací varuje před masivním nárustem lidí bez domova a nuceným odchodem do nebezpečné domoviny. Tato změna dopadne kriticky zejména na zranitelné osoby s dočasnou ochranou, mezi které patří romští uprchlíci z Ukrajiny. Jak se na celou situaci dívá ředitel zahraniční a humanitární sekce Romodromu, Jan Husák?

1. 7. 2023

„Lex Ukrajina V. představuje změnu zákona č. 66/2022 Sb., a dalších souvisejících zákonů, které podstatně mění rozsah podpory osobám, kterým byl udělen institut dočasné ochrany. Tato norma přináší změny v podpoře vybraných typů bydlení, ve výši humanitární dávky a v dalších souvisejících normách. Ukládá například další informační a registrační povinnosti zaměstnavatelům, rozšiřuje okruh údajů vedených v registru pojištěnců nebo časově omezuje poskytování bezplatného ubytování po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany.

Podstatná část změn je považovaná za spornou z pohledu jejích dopadů na život nezanedbatelné části zranitelných osob s dočasnou ochranou (kriticky dopadá zvláště na romské uprchlíky z Ukrajiny). Panuje také podezření, že některé úpravy zákona nabourávají důvěru v jejich nediskriminační charakter.

My v Romodromu však nejsme k návrhovým změnám jen kritičtí. Vítáme například podporu adresovanou vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodnou poskytnout dlouhodobě neobsazený byt do nájmu.

Čeká nás bezesporu těžké období. Je však důležité, abychom se nenechali pohltit pouze kritikou, ale abychom byli připraveni pomoci lidem, kteří jsou nuceni zde žít kvůli válce v jejich zemi, ale přesto byli vystaveni mnoha útokům, rozdílnému a ponižujícímu zacházení. Nejen v souvislosti se změnami, kterým budeme nuceni čelit od srpna tohoto roku, opakovaně připomínáme, že Romodrom byl a nadále bude připraven pomoci těmto skupinám osob. Jsme připraveni k jednání a k realizaci aktivit, které povedou k pomoci a k překonání možných kritických scénářů, jenž jsou diskutovány v rámci různých platforem a s našimi partnery.“