Úvodní strana » Aktuality » Projekt UNHCR

Projekt UNHCR

Zajištění specifické ochrany pro ukrajinské romské uprchlíky/žadatele o azyl.

Projekt je financován Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se sídlem v České republice (The UN Refugee Agency).

Cílem projektu je snaha o zajištění specifické ochranné reakce pro ukrajinské romské uprchlíky/žadatele o azyl, kteří jsou v současné době přítomni nebo pravděpodobně přijdou do České republiky v průběhu roku prostřednictvím:

          Monitorování hlavních oblastí přítomnosti ukrajinských romských uprchlíků/žadatelů o azyl.

          Poskytování sociální a právní pomoci/rady a doporučení příslušnému subjektu.

         Analýzy specifických potřeb romské populace a dynamiky pohybu v rámci ČR i mimo ni.

Komu je projekt určen?

Projekt má pomoci především ukrajinským uprchlíkům romského původu, kteří utíkají z Ukrajiny. Zpočátku je cílem 6 regionů, ale v závislosti na vývoji situace by mohly být pokryty další.

Projekt je zaměřen na:

          Romské ukrajinské uprchlíky, kteří získali dočasnou ochranu.

          Romské ukrajinské žadatele o azyl čekající na potvrzení o dočasné ochraně, včetně těch, kteří jsou      

          ubytováni, a těch, kteří jsou umístěni v místech dočasného ubytování zřízených úřady.

          Lidi romského původu, kterým nebyla poskytnuta dočasná ochrana, ale stále se nachází v České

          republice a jsou zranitelné.

Co projekt nabízí:

Projekt zajištuje podporu sociálním pracovníkům a jejich temleaderům při komplexní práci s romskými uprchlíky v definovaných regionech, a to ve spolupráci s partnerskými organizacemi Khamoro a Vzájemné soužití, které jsou součástí sítě RomanoNet.

Všechny organizace, které jsou součástí RomanoNet, také komunikují s romským koordinátorem určeným v každém regionu, ať už se podělí o své analýzy nebo reagují na konkrétní situaci na žádost úřadů. Součástí podpory ze strany sociálních pracovníků je taky kontakt s institucemi (např. úřad práce, banky…), asistence při vyplnění administrativních záležitostí, podpora lepšího porozumění lokalit a jejich okolí, porozumění lokálním systémům a procesům (např. veřejná doprava, trh práce, kulturní zvyklosti...) atd. 

Projekt je realizovaný v období od 01.06.2022 do 31.12.2022.

 

Na koho se obrátit:

Mgr. Maria Potapova, DiS.

Projektová manažerka

Mobil: +420 608 375 380

E-mail: mariapotapova@romodrom.cz