Úvodní strana » Aktuality » Training on camp coordination and management

Training on camp coordination and management

IMG_3818.jpg23. 4. 2024

Naše zaměstnankyně Lucie Čech se v dubnu zúčastnila týdenního školení s názvem Training on camp coordination & management. Školení pořádala organizace IOM a vedli ho mezinárodní experti Pedro Salavessy a Nataša Omerović Žunić.

Jednalo se o komplexní balíček školení, který dával návod, jak spravovat hromadná nouzová ubytování a jak řešit krizové situace, kdy je třeba nouzově ubytovat 100 a více lidí (např. stanová městečka). 

K čemu to bylo dobré? 

 • Lucie se na školení dozvěděla, jak efektivně, důstojně a kvalitně spravovat nouzová ubytovací zařízení s ohledem nejen na hostitelskou komunitu, ale i na minority a marginalizované skupiny

 • Díky účasti je Lucie certifikovaný školitel (jeden ze 13 v ČR) – můžeme tedy vyškolit více našich zaměstnanců a zajistit, aby naše práce v hromadných nouzových zařízení byla ještě kvalitnější a dle standardů

 • Známe základní principy, které by měla kvalitní nouzová ubytovací zařízení dodržovat (dle standardů UN) 

 

Jaké principy?

 • HUMANITA
 • NEUTRALITA
 • NESTRANNOST
 • OPERAČNÍ NEZÁVISLOST
 • DO NO HARM

 

Co to znamená v praxi?

 • Školení upozornilo na to, že nelze myslet pouze na hygienické standardy daných zařízení, ale že kvalitu života ovlivňuje mnoho dalších faktorů; 

 • Při správě a uzavírání nouzových ubytování je nutné myslet na další osud ubytovaných – je potřeba pomoci se zasíťováním na novém místě; 

 • V okolí ubytování by měly být dostupné různé rozvojové aktivity (např. škola nebo adaptační skupina); 

 • Lidé v zařízení by měli dostávat nutričně vyváženou stravu

 • Ubytovaní lidé by se měli aktivně zapojovat do rozhodování spojeného s životem v daném zařízení; 

 • A další. 

 

Kde se takové školení vůbec vzalo? 

Podnětem pro vymyšlení principů, z nichž školení vychází, byla situace v Namibii v roce 2011. Po tamních velkých záplavách se ocitlo přes 60% populace státu bez přístřeší. Nouzové ubytování, v tomto případě velká stanová městečka měla strašlivou úroveň. Ve snaze zlepšit životní úroveň všech ubytovaných a potřeb státu byly ve spolupráci s namibijskou vládou a UN vytvořeny principy a návody, které měly zajistit důstojnější podmínky nouzových ubytovacích zařízení. Jednalo se o školení pro 48 osob, které měly právo školit dál. Díky tomuto principu o pouhý rok později prošlo školením až 1600 osob, což Namibii pomohlo k budoucí připravenosti a odolnosti na podobné katastrofy.