Úvodní strana » Co děláme » Bydlení » Housing first II.

Logo OPZ barevné.jpgHousing first pro Moravskoslezský kraj 2

Projekt Housing First pro Moravskoslezský kraj 2, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000181 je spolufinancován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus.

Hlavním cílem projektu je získání a udržení standardního obydlení, sekundárním cílem je zlepšení celkové situace podporovaných osob z cílové skupiny. Snahou je nejen nalezení bydlení, ale především vytvoření domova.

Organizace Romodrom o.p.s. spolu s partnerskou organizací Nová možnost, z.ú. zajistí v rámci projektu minimálně 30 domácnostem z Moravskoslezského kraje standardní bydlení. Projekt je realizován po dobu 3 let a je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, kteří mají i jiné problémy (např. závislosti, duševní onemocnění aj.).

 

Komu je projekt určen?

 • osobám bez domova,
 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.

 

Co nabízíme:

 • podporu 30 účastníkům projektu, kteří jsou vybráni na základě zjištěné potřebnosti zjištěné z anamnestického dotazníku,
  s účastníkem projektu sestavíme individuální plán bydlení,
  z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro účastníka nejvhodnější (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy požadavky v jiných kritériích) – následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování (domluvení na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánování jednotlivých kroků stěhování, domluvení dalšího vybavení bytu),
 • podporu po přestěhování – pravidelné návštěvy u účastníka v bytě – kontrola plateb nájmu a energií, řešení vzniklých problému s účastníkem, majitelem bytu nebo sousedy, práce s rodinným rozpočtem, minimalizace a předcházení rizik spojených se ztrátou bydlení,
 • práce na ostatních oblastech života účastníka – zapojení se do komunity, řešení osamělosti, rodinných vztahů, dluhů, motivace k pracovní činnosti, pokud to stav účastníka umožňuje.

 

Provozní doba:

 • schůzka v kanceláři po domluvě s pracovníkem
Pondělí 8:00 (terén) 16:00 (terén)
Úterý 8:00 (terén) 16:00 (terén)
Středa 8:00 (terén) 16:00 (terén)
Čtvrtek 8:00 (terén) 16:00 (terén)
Pátek 8:00 (administrativa) 16:00 (administrativa)

 

Při poskytování služby se řídíme následujícími principy:

 • poskytování projektu beneficientům ZDARMA,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • diskrétní a individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele,
 • bydlení je lidské právo,
 • možnost volby a kontroly ze strany účastníka projektu,
 • oddělení bydlení a podpory,
 • zaměření na zotavení,
 • harm reduction (minimalizace rizik),
 • aktivní zapojení účastníka bez donucení,
 • individuální plánování dle potřeb účastníka,
 • flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba.

 

Na koho se obrátit:

Jana Volná – koordinátorka projektu

Mobil: +420 724 086 367

E-mail: janavolna@novamoznost.cz

 

Eva Nedomová – vedoucí přímé péče

Mobil: +420 778 491 144

E- mail: evanedomova@romodrom.cz

 

Klíčoví pracovníci:

Aleš Volný – sociální pracovník/klíčový pracovník

Mobil: +420 731 404 683

 

Silvia Knyblová – pracovník v sociálních službách/klíčový pracovník

Mobil: +420 778 491 143

 

Lucie Berki – pracovník v sociálních službách/klíčový pracovník

Mobil: +420 775 851 008

 

 

Kde nás najdete:

 

Projekt je realizován od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025