Logo EU.jpg


Bydlím, bydlíš, bydlíme

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme – Písek, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011248 byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Cílem projektu bylo ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a dalších nepříznivých podmínkách pro bydlení v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Projekt vycházel z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod.
 

Místa poskytování:

 • město Písek

Komu byl projekt určen?

 • národnostním menšinám,
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách.
   

Co projekt nabízel?

 • vytvoření individuálního plánu bydlení - zmapování potřeb bydlení a představ o bydlení – o jak velkou jde domácnost, kde by chtěli bydlet, za jakých finančních podmínek + specifické požadavky (bezbariérovost atd.); narovnání představ - co je a co není reálné,
 • společně s beneficientem děláme finanční analýzu příjmů a výdajů domácnosti, nastavíme rozpočet domácnosti, zjistíme případné dluhy a doporučíme jejich řešení, nastavení splátkových kalendářů, motivujeme beneficienta k tomu, aby šetřil na kauci na budoucí bydlení, motivujeme k nalezení práce pro zvýšení příjmů, kontrola toho, zda je beneficient správně prodávkovaný,
 • budování dalších bydlících kompetencí – pomoc s komunikací a udržováním čistoty, podpora nekonfliktního chování, motivace k proaktivitě klienta,
 • vyhledávání bydlení na volném realitním trhu – s pomocí realitního specialisty nalezneme nabídky „na míru“, prohlídky bytů, sepisování žádosti o městský nebo sociální byt; v případě akutní bytové tísně pomoc s nalezením tzv. přechodného bydlení,
 • kontrola nájemní smlouvy, pomoc se stěhováním, s vybavením bytu, seznámení se se sousedy, s nájemním řádem,
 • asistence po přestěhování - poradíme Vám, jak nastavit ideální výši záloh, aby Vám nevznikl nedoplatek, podpoříme Vás v komunikaci s majitelem, v řešení případných konfliktů či nedoplatků,
 • pomoc s udržením nového bydlení – podpora beneficienta v bydlících kompetencích a jiných oblastech života, s budováním sousedských vztahů, zapojením se do nové komunity.

Principy poskytování:

 • poskytování projektu beneficientům ZDARMA
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb
 • diskrétní a individuální přístup
 • respektování svobodné vůle uživatele

 

Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme Písek  byl realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021.