Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětské kluby Romodrom Regiony

logo EU OPZ
Dětské kluby Romodrom Regiony

Projekt Dětské kluby Romodrom Regiony, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000193 byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního Programu Zaměstnanost.

Dětské kluby fungovaly v průběhu dvou školních let - 2016/2017 a 2017/2018. V rámci letních a jarních prázdnin v roce 2016 a v roce 2017 se uskutečnilo v prostorech dětských klubů 42 příměstských táborů. Provoz klubů ve školní rok i o prázdninách byl doplňován animacemi zaměřenými na výtvarná, pohybová, kulinářská, sebepoznávací, terapeutická a jiná témata. V našich klubech děti mohli trávit smysluplně svůj čas, hrát si a poznávat nové kamarády. Využívání služeb dětských klubů bylo pro děti zdarma. Projekt si bral za cíl prostřednictvím zajištěného hlídání dětí navštěvujících první stupeň základní školy podporovat zaměstnanost a snižovat rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Dětské kluby byly otevřeny všem dětem prvního stupně bez rozdílu, nicméně předpokládali jsme, že kluby primárně využijí rodiče dětí sociálně znevýhodněných podmínek.

Podmínkou pro přijetí do DK byla:

  • řádně vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb DK,
  • potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem 1. stupně dané školy,
  • potvrzení o postavení podpořené osoby (zákonného zástupce dítěte/rodiče) na trhu práce.

Místa poskytování:

Romodrom o.p.s. provozoval 3 dětské kluby pro děti prvního stupně základní školy v lokalitách:

  • Hradčany u Prostějova (od r. 2017 klub fungoval v Prostějově),
  • Slaný,
  • Nymburk.

Hodnocení realizace projektu:

Projekt Dětské kluby Romodrom Regiony (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000193) probíhal od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

Po dobu trvání projektu jsme v pracovní dny, o letních a jarních prázdninách nabízeli rodičům zajištění hlídání jejich potomků v době, kdy potřebovali pracovat, studovat, rekvalifikovat se či hledat zaměstnání. Jejich děti pak mohly využívat klubů, které byly vybaveny sportovními i výtvarnými potřebami, jako místa kde mohou strávit čas do doby, než si je rodiče vyzvednou nebo než odejdou na kroužky. Děti se rovněž mohly účastnit různě zaměřených volnočasových animací. Podmínkou pro umístění dítěte do dětského klubu nebo na příměstský tábor bylo doložení potvrzení o vazbě na trh práce rodičů. Zajištěním hlídání dětí ve školní dny a v období jarních a letních prázdnin podpořili celkem 78 rodičů, kteří získali možnost zvyšovat své možnosti na uplatnění na trhu práce. Mohli docházet do zaměstnání, věnovat se podnikání, rekvalifikovat se, studovat a hledat zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Zájem o službu byl po dobu realizace projektu značný, jelikož pro cílovou skupinou a zvláště pak pro rodiny s více dětmi mladšího školního věku nebo pro samoživitele byla tato služba velkou pomocí. Projekt jsme realizovali ve městech Prostějov, Slaný a Nymburk.