Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Dětský klub Romodrom Nymburk

logo EU OPZ
Dětský klub Romodrom Nymburk

Dětský klub byl určen pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Děti zde trávily volný čas po vyučování různými hrami, procházkami či výtvarnými činnostmi. Velký důraz byl také kladen na vzdělání, takže si zde děti mohly napsat domácí úkoly nebo se doučit nepochopenou látku v různých předmětech. Projekt sloužil k podpoře dětí rodičů, kteří docházeli do zaměstnání nebo byli evidováni na úřadu práce a práci si hledali, popřípadě si doplňovali vzdělání či se rekvalifikovali . Z toho důvodu bylo docházení do klubu zcela zdarma.


Podmínkou pro přijetí do DK byla:

  • vyplněná přihláška a smlouva o poskytování služeb DK
  • potvrzení ze ZŠ, že je dítě žákem dané školy
  • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  • vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby


Co jsme zajišťovali:

  • kreativní a edukativní využití volného času,
  • jednou měsíčně tématický workshop,
  • příměstské tábory o jarních a letních prázdninách.