logo EU


Housing first

Projekt Housing First v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0013971 je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je získání a udržení standardního obydlení, sekundárním cílem je zlepšení celkové situace podporovaných osob z cílové skupiny. Snahou je nejen nalezení bydlení, ale především vytvoření domova.

Organizace Romodrom o.p.s. spolu s partnerskou organizací Nová možnost, z.ú. zajistí v rámci projektu minimálně 21 domácnostem z Moravskoslezského kraje standardní bydlení. Projekt je realizován po dobu 3 let a je zaměřen na pomoc osobám sociálně vyloučeným či osobám sociálním vyloučením ohroženým, kteří mají
i jiné problémy (např. závislosti, duševní onemocnění aj.).
 

Komu je projekt určen?

 • osobám bez domova,
 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.
   

Co nabízíme

 • podporu 21 účastníkům projektu, kteří jsou vybráni na základě zjištěné potřebnosti zjištěné
  z anamnestického dotazníku,
 • s účastníkem projektu sestavíme individuální plán bydlení,
 • z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro účastníka nejvhodnější
  (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy požadavky v jiných kritériích),
 • následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování – domluvení na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánování jednotlivých kroků stěhování,
  domluvení dalšího vybavení bytu,
 • podporu po přestěhování – pravidelné návštěvy u účastníka v bytě – kontrola plateb nájmu a energií, řešení vzniklých problému s účastníkem, majitelem bytu nebo sousedy, práce s rodinným rozpočtem, minimalizace a předcházení rizik spojených se ztrátou bydlení,
 • práce na ostatních oblastech života účastníka – zapojení se do komunity, řešení osamělosti,
  rodinných vztahů, dluhů, motivace k pracovní činnosti, pokud to stav účastníka umožňuje.

 

Provozní doba:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 (administrativa) 16:00 (administrativa)

 

Při poskytování služby se řídíme následujícími principy:

 • projekt je beneficientům poskytován ZDARMA,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • diskrétní a individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele,
 • bydlení je lidské právo,
 • možnost volby a kontroly ze strany účastníka projektu,
 • oddělení bydlení a podpory,
 • zaměření na zotavení,
 • harm reduction (minimalizace rizik),
 • aktivní zapojení účastníka bez donucení,
 • individuální plánování dle potřeb účastníka,
 • flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba.
   

Na koho se obrátit:

Mgr. Eva Nedomová – koordinátorka projektu
Mobil: +420 778 491 144
E-mail: evanedomova@romodrom.cz

Silvia Knyblová 
Mobil: +420 778 491 143
E-mail: silviaknyblova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:


Realizace projektu je od 1. 7. 2019 do 29. 6. 2022