Logo sociální byty Liberec.png

Sociální byty Liberec

Projekt Sociální byty Liberec, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010290 je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím programu 11703 - Integrovaný regionální operační program.

Cílem projektu "Sociální byty Liberec" je zajištění přístupu cílové skupině - osobám v bytové nouzi,
k dlouhodobému nájemnímu bydlení prostřednictvím nákupu bytové jednotky ve městě Liberec.
Takto pořízené nájemní byty organizace Romodrom o.p.s. nabízí k dlouhodobému nájemnímu bydlení osobám, které tímto způsobem mohou překlenout nepříznivou sociální situaci. Současně jsou cílové skupině poskytovány služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi a celkové podpoře ke svépomoci tak,
aby byly posléze osoby v bytové nouzi schopné zajistit si vlastními silami standardní bydlení.

 

Projekt byl realizován od 7. 11. 2018 do 30. 8. 2019.