Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » PR Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy

logo EU OPZ
PR Ženy Regiony - Propagace nejen Romské ženy

Projekt PR_Ženy Regiony reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003411 byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního Programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu byla minimalizace vícečetných bariér, které brání ženám znevýhodněným na trhu práce v rovném přístupu na trh práce/do zaměstnání (nejen z pohledu gender rovnosti).

Romodrom o.p.s. realizoval projekt ve spolupráci s partnerem Slovo 21 z.s. ve městě Stříbro. V rámci projektu jsme podpořili 12 žen v oblasti zlepšení šancí na pracovní uplatnění - konkrétně v oblasti pracovního a kariérního poradenství a právního minima, v oblasti tzv. měkkých dovedností (motivačních aktivity) a v oblasti sebezkušenosti (konkrétně v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhové problematiky). Klientkám se dostalo také doplňkové podpory v podobě hlídání dětí a mzdového příspěvku.

Projekt byl realizován ve Stříbře od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019.
 

Poznatky, zkušenosti a metody práce s cílovou skupinu žen, ohrožených na trhu práce jsme shrnuli v níže udedeném dokumentu:

Metodika práce s ženami ohroženými na trhu práce