Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu

Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu

Projekt se celkově zaměřil na romskou problematiku v České republice. Skrze spolupráci Romů s Neromy, především skrze předávání odborných znalostí, jsme se poukazovali na možnou, funkční a přínosnou spolupráci. Solidární zapojení všech, kdo mají na tomto projektu sebemenší podíl, bylo postaveno na vzájemné spolupráci bez předsudků vůči Romům. Součástí celého projektu bylo zároveň i dobrovolnictví členů skupiny - výpomoc na festivalu Khamoro se mimo aktivit spojených s natáčením týkala i práce na stánku spolku Tuke.TV, s čímž všichni zainteresování souhlasili vzhledem k potřebě vzájemné pomoci s personálním zajištěním.

Tímto projektem měl být proto posílen komunitní duch a měl poukazovat na hlavní demokratické principy, že jsou si všichni rovni a každý hlas má svou váhu. Byla zde zpracovávána jedna z dlouhodobých výzev České republiky, tedy boj s předsudky většinové společnosti a sociální problémy značné části romského obyvatelstva.

Skrze prevenci sociálního vyloučení, získávání pracovních zkušeností a skrze tvorbu audiovizuálního obsahu přispěl projekt také k upevňování a zlepšování pozice romského obyvatelstva ve většinové společnosti a zároveň k sociální inkluzi Romů.

Romové jsou plnohodnotnými občany České republiky, a jsou tudíž rovni v právech i povinnostech majoritě.  Snahou proto bylo tímto projektem přispět k pluralitní společnosti a toleranci, k podpoře etnické kultury, ke vzájemnému porozumění. Vzhledem k velikosti a vnímání romské menšiny v české společnosti ji považujeme za nejhodnější pozornosti. Důstojnost každého jedince a rovné příležitosti bez ohledu na jeho původ jsou stěžejní. Skupina mladých lidí, kteří měli realizaci tohoto projektu na starost, jsou jasným příkladem toho, že i Romové mají zájem o příležitosti k osobnímu a vědomostnímu růstu.

Mimo to byla existence komunitních médií, na jejichž vzniku se má tento projekt podílet, doporučována i na úrovni EU, neboť přispívá k mediální pluralitě, kterou EU podporuje. Vzhledem k tomu, že v jiných, především západních evropských státech, je existence komunitních médií zcela automatickou, chtěli jsme skrze tento projekt jejich příklad následovat.

 

Projekt Pracovní zkušenosti v mediálním průmyslu byl realizovaný v období od 1. 2. 2020
do 31. 7. 2020.

 

 

 

 


Logo European Solidarity Corps