Logo

Room2Roma

"Společně proti diskriminaci."

Projekt Room2Roma, ID:22110029, je mezinárodním projektem, který se realizuje v zemích Visegrádské čtyřky tj. v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a je financován z Visegrad Fund.
 
Hlavním cílem projektu je usnadnit Romům přístup k důstojnému bydlení, zejména díky snížení předsudků vůči Romům. 
 
Projekt usiluje o zlepšení celospolečenského vnímání Romů jako sousedů. Jedinečnost projektu Room2Roma tkví v mezinárodní spolupráci zemí V4, kdy se všichni partneři spojenými silami snaží změnit úhel pohledu většinové společnosti na Romy, jako sousedy. 
 
Diskriminace Romů vede k bydlení v nedůstojných podmínkách a vyloučených lokalitách a vyloučené lokality vedou opět jen zase k diskriminaci. Tento začarovaný kruh se projekt Room2Roma pokouší překonat. 
Změna sociálního vnímání je totiž stejně důležitá jako bydlení samotné. 
 
Projekt zahajuje 4 současné kampaně postavené na příbězích úspěšných Romů, kterým se díky naší práci a našich partnerských organizacích podařilo najít důstojné bydlení. 
 
Projekt je zaměřen na více cílových skupin: Romy, obecnou populaci, veřejné orgány, poskytovatele ubytování a romské nevládní organice. 
 

Projekt Room2Roma je realizovaný v období od 1. 2. 2021 do 11. 11. 2022