Logo

 

 

Stravou ke zdraví

Projekt Stravou ke zdraví byl financován Evropskou unií prostřednictvím programu Evropský sbor solidarity

Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o zdravé a pestré stravě a její důležitosti obzvláště u Romů. Do projektu byla zapojena parta mladých lidí, kteří se rozhodli využít svůj zájem o zdravou stravu k oslovení širší společnosti a zasadit se tak o její zdravější přístup k životu a lepší informovanost. Zároveň byl tento projekt příležitostí k rozšíření a osvojení si nových dovedností ohledně realizace projektu, vytváření videí, propagace, komunikace se třetími stranami apod.

 

Co projekt obnášel:

Členové týmu natáčeli videa o zdravém a levném vaření. Součástí byl také nákup surovin – vybíraly se pokud možno lokální suroviny, vyrobené nebo vypěstované v České republice. Z těchto surovin poté tým uvařil pod dohledem kouče zdravé jídlo. Video následně postprodukčně upravil. V jednom z videí vařil specialista na výživu a v jednom videu vystoupila veřejně známá osobnost.

Projekt byl zacílen na osvětu a propagaci zdravého životního stylu a trvale udržitelného přístupu především u romské komunity ve městě Slaný. Ve Slaném jsme také distribuovali letáky s informacemi o projektu a na závěr projektu jsme připravili ochutnávku navařeného jídla pro místní komunitu.

 

Místa poskytování:

  • město Slaný

 

Videa ke zhlédnutí:

Stravou ke zdraví 5. díl

Stravou ke zdraví 4. díl

Stravou ke zdraví 3. díl

Stravou ke zdraví 2. díl

Stravou ke zdraví 1. díl

 

Videa o vaření je možné zhlédnout také na našich sociálních sítích:

Facebook Romodrom

Youtube Romodrom

Leták ke stažení

 

Projekt probíhal od listopadu 2021 do dubna 2022.