Úvodní strana » Co děláme » Úspěšně zrealizované projekty » Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROMODROM, o.s. s účastí partnera, společnosti APPN o.s., byl realizován v období únor 2011 - leden 2013 a zaměřoval se na rozvoj odborných dovedností a kompetencí svých zaměstnanců prostřednictvím komplexního a provázaného systému kurzů.

Cílová skupina projektu:

 • Cílovou skupinou je 25 zaměstanců o.s. Romodrom a 3 zaměstnanci APPN, o.s.


Cíle projektu (hlavní, vedlejší):

 • zvýšit jazykové, odborné a komunikační dovednosti zaměstnanců,
 • stmelit kolektiv zaměstnanců organizace,
 • rozvíjet týmové dovednosti zaměstnanců,
 • poskytnout zaměstnancům v případě ztráty či změny zaměstnání dostatečné vzdělání pro snadnější adaptabilitu na nové situace, pracovní prostředí apod.


Oblast podpory (kurzy pro zaměstnance):

 • anglický jazyk,
 • řidičská oprávnění,
 • mediální trénink,
 • kurz počítačové gramotnosti a multimediálních technik,
 • znakový jazyk a kultura neslyšících,
 • romský jazyk a kultura Romů.


Financování projektu:

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Romodrom, o.s. s účastí partnera společnosti APPN, os. byl financován Operačním programem Praha adaptabilita.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Koordinátor projektu:

Bc. Gabriela Petrušková
Tel.: 739 592 530
email: petruskova@romodrom.cz

 

Projekt byl realizován v období únor 2011 - leden 2013.