Úvodní strana » Co děláme » Zahraniční a humanitární pomoc » Podpora ukrajinských uprchlíků v ČR (Diakonie)

Snímek obrazovky 2023-03-23 101345.pngProjekty Diakonie - podpora ukrajinských uprchlíků v ČR

Cílem tohoto projektu zlepšit kvalitu poskytované sociální služby (psychosociálního poradenství) tak, aby odpovídala potřebám v terénu.

Poskytnutí pomoci ukrajinským uprchlíkům může být obtížné z několika důvodů - neustálá proměnlivost situace, trauma uprchlíků z války, negramotnost (finanční, sociální), jazyková bariéra (romský dialekt, ukrajinština, maďarština), odlišné kulturní prostředí a zvyky (včetně stravování), zdravotní péče a přístup k ní. Sociální pracovníci se tedy často setkávají s nutnost zajistit základní potřeby těmto jedincům a také se často musí obracet na různé odborníky, jejichž poskytnutí pomoci bývá často nákladné.

 

Komu je projekt určen?

  • Díky této službě přispějí sociální pracovníci ke zlepšení situace nejméně 150 romských uprchlíků během 24 měsíců, a to v různých lokalitách po celé České republice.

 

Co projekt nabízí:

  • Sociální pracovníci zprostředkovávají služby příslušných odborníků, jako jsou právníci, psychiatři atd.
  • Také zajišťují základní individuální potřeby, které si romští uprchlíci nemohou dovolit.

 

Projekt Diakonie je organizovaný organizací UMCOR, Romodrom v něm vystupuje jako partner dané společnosti. Zároveň  funguje i jako partner organizace DKH v rámci druhého projektu Diakonie, který slouží na kofinancování toho prvního. 

 

Na koho se obrátit:

Markéta Ševčík - projektová manažerka

Mobil: +420 606 245 773

E-mail: marketasevcik@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 10. 10. 2022 do 10. 10. 2024.