Úvodní strana » Co děláme » Zahraniční a humanitární pomoc » Ochrana a informace pro ohrožené lidi z UA (UNHCR)

Logo UNHCR.png

Projekt je financován Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se sídlem v České republice (The UN Refugee Agency).

Cílem projektu je zajistit ochranu a potřebné informace pro ukrajinské romské uprchlíky/žadatele o azyl, kteří se v současné době nacházejí nebo se pravděpodobně dostanou do ČR, a dále pomáhat s integrací jednotlivců, kteří se usadí v ČR prostřednictvím:

 • monitorování hlavních oblastí přítomnosti ukrajinských romských uprchlíků/žadatelů o azyl;
 • poskytování sociální a právní pomoci/rady a doporučení příslušnému subjektu
 • analýzy specifických potřeb romské populace a dynamiky pohybu v rámci ČR i mimo ni.

 

Komu je projekt určen?

Projekt má pomoci ukrajinským uprchlíkům romského původu, kteří utíkají z Ukrajiny. Projekt pokryje celou Českou republiku, která je rozdělena do 3 hlavních regionů, kde se nejvíce nacházejí cílové skupiny:

 • Moravskoslezský kraj
 • Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

V závislosti na vývoji situace mohou být pokryty i další regiony.

 

Projekt je zaměřen na:

 • ukrajinské romské uprchlíky, kteří získali dočasnou ochranu;
 • ukrajinské romské žadatele o azyl čekající na potvrzení o dočasné ochraně, včetně těch, kteří jsou ubytováni a včetně těch, kteří jsou umístěni v místech dočasného ubytování zřízených úřady;
 • osoby romského původu, kterým nebyla poskytnuta dočasná ochrana, ale stále se nachází v České republice a jsou zranitelné.

 

Co projekt nabízí:

 • Proces identifikace a registrace ukrajinských romských uprchlíků/žadatelů o azyl;
 • humanitární pomoc a podporu integrace skupin uprchlíků.
 • Ve všech lokalitách budou sociální pracovníci poskytovat klientům sociální podporu a poradenství při řešení jejich situace. Sociální pracovníci budou s klienty individuálně pracovat, aby zjistili, jaké jsou jejich potřeby, a pro každou lokalitu bude vypracován týdenní komunitní plán.

 

Součástí podpory sociálních pracovníků bude také:

 • Kontakt s institucemi (např. úřad práce, banky…) za účelem vyplnění online a offline administrativních formulářů;
 • Podpora lepšího porozumění lokalit a jejich okolí, porozumění lokálním systémům a procesům (např. veřejná doprava, trh práce, kulturní zvyklosti...) a globálněji pochopení hlavních administrativních a sociálních aspektů ČR;
 • Překlad;
 • Zprostředkování kontaktů s rodinami na Ukrajině;
 • Doprava na institucionální schůzky, lékařské konzultace při hostování daleko od měst a služeb.

 

Na koho se obrátit:

Bc. Tereza Jánská - projektová manažerka
Mobil: +420 775 910 003
E-mail: tereza.janska@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 01.01.2023 do 31.12.2024.