Úvodní strana » Co děláme » Zahraniční a humanitární pomoc » Podpora integrace dětí uprchlíků a jejich rodin (UNICEF)

 

UNICEF

Projekt UNICEF

 

Podpora integrace dětí uprchlíků a jejich rodin v České republice.

 

Projekt je financován Mezinárodním dětským fondem OSN pro mimořádné události (UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund).

Projekt je zaměřen na podporu integrace romských dětí uprchlíků a jejich rodin,  prostřednictvím zlepšení jejich přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, sociálním službám a službám ochrany dětí.

 

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uprchlické romské děti a jejich rodiny na území České republiky.

 

Co projekt nabízí:

V rámci projektu vznikne 5 vzdělávacích tříd, kde budou probíhat vzdělávací a volnočasové aktivity s dětmi předškolního a školního věku. Budou je zajišťovat koordinátoři pro práci s dětmi a jejich asistenti se znalostí ukrajinštiny.  

Jednou z aktivit projektu je navržení a zavedení advokační a komunikační strategie na podporu práv a potřeb romských uprchlíků, která by měla být zaměřená jak na příslušné instituce a subjekty, tak i na většinovou společnost. 

Projekt z velké časti provází velký výzkum a pravidelný monitoring a mapping situace v různých regionech, kde působíme, zjišťujeme mobilitu lidi napřič Českou republikou a mimo ni. 

Náš mobilní tým zajišťuje komplexnost práce s dětmi předškolního a školního věku.  Tým se skládá z výzkumníka/koordinátora, experta na vzdělávání, specialisty na síťování, dětského psychologa a speciálního pedagoga. Jejich hlavním cílem je efektivní a komplexní řešení problémů romských ukrajinských dětí v lokalitách, kde působíme, a to na základě kontinuálního mappingu a monitorování aktuální situace v regionech, které zajištují místní sociální pracovníci a teamleadeři.

Experti v mobilním týmu budou jezdit do lokalit a posuzovat individuální případy děti v ohrožení a budou navrhovat komplexní řešení jejich situace, v případě potřeby i zajištovat asistenci a pomoc dalších externích odborníků na místě (pediatr, psychiatr, právník atd.). Mobilní tým bude propojen s místní komunitou a stakeholdery. 

 

Na koho se obrátit:

Tereza Jánská - projektová manažerka
Mobil: +420 775 910 003
E-mail: tereza.janska@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od  8. 8. 2022 do  31. 7. 2024