ACCMIN - Accomodating minds

Projekt je financován prostřednictvím programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství.

Na realizaci projektu se podlí organizace Romodrom o.p.s. společně s partnerskou organizací Slovo 21.

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika pracovních balíčků, jejichž cílem je zmírnit diskriminaci a prosazovat rovné příležitosti na trhu s bydlením pro osoby, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou jím ohroženy. Vedle přímé práce s účastníky projektu se projekt zaměří:

 • na diskriminaci v přístupu k bydlení
 • vícenásobnou diskriminaci (romské mládeže, žen, dětí atd.).
 • boj proti anticikanismu prostřednictvím boje proti stereotypům, nedůvěře a zvyšování povědomí široké veřejnosti.
 • podporu inkluzivních veřejných služeb
 • spolupráci se soukromým sektorem při vytváření řešení přístupu ke kvalitnímu a cenově dostupnému bydlení
 • podporu budování kapacit romské a proromské občanské společnosti působící ve výše uvedených oblastech.

Projekt je realizován prostřednictvím kombinace činností zaměřených na budování kapacit pro klienty (garanční systém skrze certifikaci a školení), zvyšování povědomí a postojů s klíčovými zúčastněnými stranami a hlídacího psa. Během projektu bude vytvořená informační kampaň, s cílem oslovit a informovat o nerovnostech v přístupu 20 000 lidí a 500 lidí bude intenzivně proškoleno v tématu diskriminace.

Komu je projekt určen?

 • osobám žijícím v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • odborné veřejnosti – sociální pracovníci, úředníci, realitní makléři, vlastníci nemovitostí
 • široké veřejnosti

Co nabízíme:

 • podporu 120 účastníkům projektu, kteří mají akutní potřebu bydlet
 • s účastníkem projektu sestavíme individuální plán bydlení,
 • postupně budeme pracovat na upevnění bydlících kompetencí – hospodaření s rozpočtem domácnosti, nácvik komunikace s majiteli bytu, orientace na trhu s nemovitostmi celková podpora beneficienta projektu,
 • uživatelé obdrží certifikát dobrého nájemce, který jim může napomoci k získání vhodného bydlení
 • z portfolia bytů společně s účastníkem vybereme ten, který je pro účastníka nejvhodnější (finančně dostupný, v lokalitě, kde chce účastník žít, splňující účastníkovy požadavky v jiných kritériích),
 • následuje fáze podpisu smlouvy a příprava na stěhování – domluvení na koho budou napsány energie, seznámení s domovním řádem, se zvyklostmi v domě; plánování jednotlivých kroků stěhování, domluvení dalšího vybavení bytu,
 • podporu po přestěhování – pravidelné návštěvy u účastníka v bytě – kontrola plateb nájmu a energií, řešení vzniklých problému s účastníkem, majitelem bytu nebo sousedy, práce s rodinným rozpočtem, minimalizace a předcházení rizik spojených se ztrátou bydlení,
 • práce na ostatních oblastech života účastníka – zapojení se do komunity, řešení osamělosti, rodinných vztahů, dluhů, motivace k pracovní činnosti, pokud to stav účastníka umožňuje.

 

Provozní doba:

Pondělí

8:00

16:00

Úterý

8:00

16:00

Středa

8:00

16:00

Čtvrtek

8:00

16:00

Pátek

8:00 (administrativa)

16:00 (administrativa)

 

Principy poskytování:

 • projekt je beneficientům poskytován ZDARMA,
 • podpora k samostatnému řešení svých potřeb,
 • diskrétní a individuální přístup,
 • respektování svobodné vůle uživatele,
 • bydlení je lidské právo,
 • možnost volby a kontroly ze strany účastníka projektu,
 • aktivní zapojení účastníka bez donucení,
 • individuální plánování dle potřeb účastníka,
 • flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba.

Na koho se obrátit:

Andrea Fischer – specialistka na bydlení

Mobil: +420 778 710 953

E-mail: andreafischer@romodrom.cz

 

Kateřina Kubrichtová – koordinátorka projektu

Mobil: +420 603 992 805

E-mail: katerinakubrichtova@romodrom.cz

 

Kde nás najdete:

Realizace projektu je od 31. 12. 2021 do 30. 12. 2023