ERGO

ERGO

Zlepšení situace ukrajinských Romů v České republice a na Ukrajině.

Projekt je financovaný organizací ERGO Network sídlící v Belgii. Na projektu se Romodrom podílí jako spoluúčastník spolu s organizací Slovo21.

 

Romodrom má ve své části projektu za cíl reagovat na specifické potřeby ukrajinských Romů, kteří se nacházejí na území Ukrajiny a jsou ovlivněni dopady války. V rámci dvoLogo Slovo 21.pngu výjezdů jim je nabídnuta humanitární pomoc v podobě poskytnutí potravin, komunitního vaření a doplnění místního skladu trvanlivými potravinami.

 

Komu je projekt určen:

Projekt je určen pro romské uprchlíky, jejich rodiny a sousedy, kteří se na Ukrajinu vrátili z České republiky nebo pro ty, kteří na Ukrajině žijí v podmínkách, které jim neumožnili zemi opustit. Pomoc je poskytnuta především ve třech lokalitách v Zakarpatské Ukrajině – Mukačevo, Perečín a Zarechevo.

 

Co projekt nabízí:

V rámci projektu usilujeme o to, aby byla poskytnuta pomoc romsko-ukrajinským rodinám, dětem, ženám a mužům, kteří trpí hladem, zimou a nedostatkem základních životních potřeb.

Na koho se obrátit:

Markéta Ševčík - projektová manažerka

Mobil: +420 606 245 773

E-mail: marketasevcik@romodrom.cz

 

Projekt je realizovaný v období od 1.1.2023 do 28.2.2023.