Projekt Rescue

RESCUE

 

 

Realizace Centra pro ženy po dobu 7 měsíců. 

Projekt je financovaný neziskovou organizací International Rescue Committee se sídlem v USA.  

 

 

 

 

Cílem projektu je poskytnout psychosociální podporu a posílit sebevědomí žen, které do centra docházejí, a umožnit jim přístup ke vzdělání a rozvoji dovedností. Dalším z cílů projektu je zmírnění diskriminace, které romské ženy z Ukrajiny dennodenně čelí. Díky aktivitám nabízeným v Centru mají romské uprchlické ženy z Ukrajiny možnost zvýšit své znalosti, zlepšit své dovednosti a zapojit se do života komunity. 

Komu je projekt určen: 

Projekt je určen pro romské uprchlice z Ukrajiny, potažmo i ženy majoritního ukrajinského či českého romského původu. Zatímco se ženy účastní aktivit v Centru, jejich dětem jsou v rámci stejného bezpečného prostoru poskytovány strukturované volnočasové i edukativní aktivity. 

Co projekt nabízí:

V rámci projektu usilujeme o to, aby ženy: 

  1. porozuměly fungování české společnosti a cítily se v ní bezpečně v případě, že se rozhodnou v České republice zůstat, a aby byl zahájen proces jejich integrace;
  2. uvědomovaly si své schopnosti a dovednosti a dokázaly je uplatnit v kontextu aktivního řízení svého života a zapojení do vlastní komunity;
  3. během svého pobytu v České republice měly místo, kde mohou beze strachu řešit své problémy a starosti, kde si mohou udělat čas samy na sebe a kde mohou budovat svou duševní pohodu. 

Na koho se obrátit: 

Markéta Ševčík - projektová manažerka 
Mobil: +420 606 245 773 
E-mail: marketasevcik@romodrom.cz 

Dagmar Kafková Strnadová – koordinátorka projektu 
Mobil: +420 771 293 800 
E-mail:dagmarkafkovastrnadova@romodrom.cz (pro dotazy v češtině) 

Ruslana Slyvka – asistentka koordinátorky projektu 
Mobil: +420 778 710 009 
E-mail: ruslanaslyvka@romodrom.cz (pro dotazy v ukrajinštině) 

Projekt je realizovaný v období od 1. 12. 2022 do 31. 8. 2023.