Úvodní strana » Aktuality » Nový projekt Romodromu zvyšuje profesionalitu zaměstnanců

Nový projekt Romodromu zvyšuje profesionalitu zaměstnanců

29. 8.

Romodrom poskytuje sociální služby a realizuje projekty na podporu lidí ohrožených sociálním vyloučením již 22 let. V loňském roce jsme se v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině rozhodli zapojit do pomoci uprchlíkům, speciálně těm Romským. S novou formou pomoci přišlo i rozšíření organizace o nový mezinárodní tým a posílení stávajícího českého týmu.

Abychom byli schopni reagovat na růst organizace, na všechny požadavky, které na nás mají mezinárodní donoři, udrželi si a zvýšili kvalitu poskytovaných služeb a zajistili kontinuitu probíhajících projektů, musíme těmto tématům věnovat speciální pozornost. Proto jsme od srpna 2023 rozeběhli dvou letý projekt Budování kapacity organizace Romodrom o.p.s. (reg. č. CZ.03.02.03/00/22_042/0001469), financovaný skrze Operační program Zaměstnanost plus Evropskou unií. V rámci projektu budou probíhat tři klíčové aktivity, přičemž první se bude věnovat systematizaci a aktualizaci interních dokumentů organizace a strategickému plánování. Druhá aktivita se zaměří zejména na vzdělávání nově nastupujících pracovníků skrze tzv. vnitřní akademii a také na zvýšení manažerských kompetencí vedení organizace. Třetí aktivita má za cíl vytvoření udržitelné fundraisingové strategie nové zahraniční sekce Romodromu.

CS-Funded by the EU_POS.jpg