Úvodní strana » Kdo jsme

Marie Gailová 2.png

Občanské sdružení Romodrom bylo založeno v Praze roku 2001 předsedkyní sdružení Marií Gailovou, a to v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna".
 

NAŠE MOTTO:

„Známe naši cestu.“ „Džanas peskero drom.“ 

HISTORIE VZNIKU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Tehdy se na území Prahy 22 - Uhříněvsi nacházelo ghetto, kde žilo 15 romských rodin v kůlnách a garážích, které patřily k bývalé cihelně. Tyto rodiny žily a vychovávaly své děti několik let v neutěšených podmínkách:      bez pitné vody, elektřiny, plynu a kanalizace. Obyvatelé "Cihelny" netrpěli jen materiální nouzí,
ale také pocitem vyloučení z běžného života. Příčinou tohoto stavu byla ztráta jejich zaměstnání
ve zkrachovalé cihelně a s ním spojeného ubytování.

V roce 2000 nastoupila na místo romské terénní pracovnice v této městské části právě Marie Gailová
a rozhodla se hledat řešení této situace. Prvním krokem bylo získání důvěry obyvatel "Cihelny", a proto Marie Gailová několik měsíců ghetto navštěvovala a mluvila především se ženami a dětmi. Postupně získala důvěru
i mužské části obyvatelstva a tím se zcela otevřela cesta k postupnému řešení jejich situace.

Prvním úkolem bylo vyřešení bytové situace rodin. Ve spolupráci s Úřadem městské časti Praha 22 - Uhříněvsí se postupně podařilo umístit část rodin v Domě integrovaného bydlení Prahy 22. Obyvatelům, kteří měli slovenské občanství, byla zaplacena cesta do místa jejich trvalého bydliště a bylo jim zprostředkováno přechodné ubytování v azylových domech na Slovensku.

Tím začala práce na komplexním řešení sociálních problémů jednotlivých rodin a hledání cesty k jejich návratu do života společnosti.

 

O CO SE SNAŽÍME

Občanské sdružení Romodrom bylo založeno v roce 2001 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace           s cílem pomoci zejména lidem romského etnika. Brzy jsme však zjistili, že téma sociálního vyloučení se netýká pouze romské populace, ale je mnohem širším problémem a čítá mnohem větší skupiny obyvatel.

Naším hlavním cílem je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých životních situacích a posilovat     jejich kompetence při řízení svých osudů. Za tímto účelem poskytujeme sociální služby, kterými jsou terénní programy, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství,
a dále pak sociální projekty, které jsou zaměřené na  dluhové poradenstí, podporu zaměstnanosti, bydlení,
péči o děti či vzdělávání. Uvedené projekty a služby provozujeme nejen v Praze, kde sdružení vzniklo
a kde je i naše sídlo, ale již i v osmi krajích České republiky.                               

Vzhledem ke změně zákona a zániku občanských sdružení se dne 11.  2. 2014 z o.s. Romodrom stala obecně prospěšná společnost - Romodrom o.p.s.
 

NAŠE POSLÁNÍ: 

„Prosazování práv a integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny nebo se nacházejí v ohrožení sociálního vyloučení.“

 

PŘI NAPLŇOVÁNÍ NAŠEHO POSLÁNÍ SE ŘÍDÍME HLAVNĚ TĚMITO ZÁSADAMI:

  • poznat dobře prostředí, ve kterém rodina žije,
  • pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách,
  • porozumět příčinám nepříznivé situace,
  • řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků,
  • hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta.

 

Naše práce je možná jen díky podpoře příznivců a partnerů naší obecně prospěšné společnosti. Proto děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a přispívají tak k hledání cesty pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Podpis Gailová.png