Úvodní strana » Co děláme » Zvyšování kvality

CS-Funded by the EU_POS.jpg

 

 

Budování kapacity organizace Romodrom o.p.s.

Projekt "Budování kapacity organizace Romodrom o.p.s."  s reg. číslem CZ.03.02.03/00/22_042/0001469 je financován Evropskou unií skrze Operační program Zaměstnanost plus.

 

Projekt je zaměřen na profesionalizaci organizace a jejich zaměstnanců.  Je strukturován do tří klíčových aktivit a za dobu realizace podpoří nejméně 35 zaměstnanců.

  1.  Procesní systematizace a strategické plánování
  2. Vytvoření a implementace „vnitřní akademie“, vzdělávání managementu
  3. Vytvoření a implementace FR strategie Zahraniční a humanitární sekce

 

O čem jsou jednotlivé aktivity?

1. Procesní systematizace a strategické plánování

  • Tato aktivita se věnuje revizi a realizaci zásadních organizačních dokumentů, monitoringu a zavedení aktuální legislativy do těchto dokumentů a vnitřních směrnic organizace a na personální standardizaci včetně vytvoření kompetenčních map a postupu přijímání zaměstnanců.
  • Dalším úkolem v rámci této aktivity je vytvoření strategického plánu organizace na úrovni cílů.

2. Vytvoření a implementace „vnitřní akademie“, vzdělávání managementu

  • Vnitřní akademie je novým vysoce efektivním nástrojem interního zaškolování nových zaměstnanců, v oblastech, které jsou pro organizaci klíčové.
  • V rámci aktivity jsou vytvářeny materiály pro školení a vybráni pracovníci – školitelé z řad stávajících zkušených zaměstnanců. Další aktivitou je proškolení top managementu organizace manažerským kurzem MBA.

3. Vytvoření a implementace FR strategie Zahraniční a humanitární sekce

  • Aktivita cílí na vytvoření krátkodobého (2 roky) a dlouhodobého (5 let) fundraisingového plánu nově vzniklé Zahraniční a humanitární sekce. Je prováděna detailní analýza potenciálních zdrojů a vytvářen systém reakce na ně, budou testovány nové FR nástroje, upevněna komunikace s donory a péče o dárce.

 

Na koho se obrátit

Mgr. Šárka Vlková
Mobil: +420 778 495 250
E-mail: sarka.vlkova@romodrom.cz

Mgr. Lucie Hendrychová
Mobil: +420 725 831 324
E-mail: lucie.hendrychova@romodrom.cz

 

Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2025