Úvodní strana » Kdo jsme » Ochrana klientů

Ochrana klientů

V Romodromu si uvědomujeme, že v konkrétních situací mohou být osoby z naší cílové skupiny, zejména děti, velmi zranitelné, proto považujeme za důležité je chránit před jakýmikoliv formami zneužívání. Pracovníci Romodromu jsou také vázaní etickým kodexem, který upravuje jejich etické a morální závazky zejména při poskytování přímé péče.

Veškeré aktivity Romodrom, o.p.s. vycházejí ze všeobecně platných a uznávaných lidských hodnot, demokracie a lidských práv. Níže se můžete podívat na "Zásady ochrany dětí" a "Etický kodex zaměstnanců", kterými se v Romodromu řídíme.

Vyřizování stížností (розгляд скарг)