Úvodní strana » Aktuality » Školení v Havířově

Školení v Havířově

havirov

 

Ve čtvrtek 23. února proběhlo v Havířově setkání v rámci informační kampaně ACCMIN Dobrý soused, kterého se účastnilo více než 15 rodin s dětmi a na kterém se řešily jak záležitosti týkající se bydlení, tak téma diskriminace a zkušenosti jednotlivých účastníků s ní.

 

Romodrom rozjíždí informační kampaň v rámci projektu ACCMIN Dobrý soused, ve které se zaměřuje právě na předávání základních informací lidem, kteří žijí v nevhodných bytových podmínkách (např. ubytovny) nebo v dočasných formách bydlení (azylové domy, příbuzní atd.).

Toto nekvalitní bydlení má prokazatelně špatný vliv na fyzické a duševní zdraví jedinců i na školní úspěšnost dětí a na jejich budoucí životní uplatnění a kariéru.  Proto se v Romodromu snažíme zlepšit podmínky bydlení lidí, kteří jsou daným problémem zasaženi. Není ale možné s těmito podmínkami něco udělat, pokud nezačneme úplně od začátku – tedy od informování lidí o možnostech, které mají, a od poskytnutí základních rad a podpory. A právě to je cílem naší informační kampaně – předáváme informace o bydlících projektech, které realizujeme, nebo informace o tom, jak postupovat s registrací na úřadu práce, při vyřizování dávek nebo při hledání bydlení a práce.

Jedno informační setkání v rámci kampaně proběhlo minulý čtvrtek v Havířově. Přišlo na něj více než 15 rodin i s dětmi a jak podle účastníků, tak podle pracovnic bylo velmi obohacující a přínosné! Kromě informací o bydlení se naše pracovnice také věnovaly tématu diskriminace a jednotliví účastníci se mohli podělit o své zkušenosti s ní. Věříme, že si rodiny ze setkání odnesly potřebné informace a bylo pro ně jedním z kroků na cestě za lepším bydlením.

1. 3. 2023