Logo Evropské komise.jpg

HouseInc - Inclusive, affordable and sustainable housing for marginalized communities

 

 

Cílem mezinárodního projektu HouseInc je využití inovativní metodiky k hloubkové analýze vzájemně propojených dimenzí nerovností v oblasti bydlení v kontextu marginalizovaných komunit. 

 

Co projekt dělá:

Projekt zkoumá ekonomické, sociální a ekologické faktory a hodnotí dopady různých ukazatelů na nerovnosti v bydlení tak, aby bylo možné vytvořit politická doporučení, která podpoří přijetí účinných opatření řešících nerovnosti v bydlení v celé Evropě. Díky transdisciplinární spolupráci projekt vyvíjí inovativní sociální, finanční a digitální řešení, která lze rozšířit, a přispět tak k lepší socioekonomické a udržitelné integraci zranitelných skupin v evropském měřítku.

Projekt propojuje a zkoumá vzájemné vazby mezi různými typy nerovností v oblastí bydlení se zaměřením na energetickou chudobu, mobilní chudobu, pracovní příležitosti, rodinné a sociodemografické podmínky a to na mikro-, mezo- a makroúrovni.  Unikátnost projektu spočívá v propojení multidisciplinárního týmu se zapojením výzkumných pracovníků, nevládních organizaci, ekonomů, architektů aj. Toto propojení nabízí jedinečný ucelený pohled na chudoby a nerovnosti v bydlení.

 

Kontakt:

Eva Nedomová - projektová manažerka
telefon: +420 778 491 144
e-mail: eva.nedomova@romodrom.cz 

 

Projekt je financován prostřednictvím Evropské komise. Realizován je od od 1.2.2024 do 31.1.2027.

 

Více informací o projektu v angličtině lze nalézt zde: https://ieecp.org/projects/houseinc/